Werkkostenregeling

Datum: 1 januari 2013 00:00:00 tot 23:59
Details :

Informatiedag

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is een ingrijpende wijziging in de Wet op de loonbelasting, bedoeld om de regelgeving te vereenvoudigen en daarmee de administratieve lasten van werkgevers te verminderen. Kort samengevat houdt de werkkostenregeling in dat alle (onkosten)vergoedingen en verstrekkingen onder het loonbegrip vallen, en tot een bedrag van 1,5% van de loonsom onbelast zijn. Over het meerdere boven deze vrije ruimte betaalt de werkgever 80% belasting.

Ondanks de beoogde vereenvoudiging is de werkkostenregeling een complex stelsel geworden met inmiddels een diversiteit aan extra regels. Tot en met 2013 bestaat de mogelijkheid de oude fiscale regels van de loonheffingen toe te passen, maar uiterlijk 1 januari 2014 moet iedere werkgever over zijn op de werkkostenregeling. Enig voorbehoud is op z’n plaats want er zijn signalen dat wellicht besloten wordt de overgangsperiode nog iets te verlengen.

Als u nog moet overstappen op de werkkostenregeling, moet u zich goed bewust zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de regeling. Omdat de werkkostenregeling vooral gericht is op de fiscale behandeling van onbelaste (onkosten)vergoedingen en ter beschikking gestelde voorzieningen, dwingt het werkgevers hun bestaande pakket van arbeidsvoorwaarden tegen het licht te houden om ongewenste eindheffing te voorkomen. Anderzijds zullen werkgevers ontdekken dat de werkkostenregeling ook nieuwe interessante mogelijkheden biedt.

Om uw kennis van de werkkostenregeling te vergroten, organiseert SDB Groep interactieve informatiemiddagen over de werkkostenregeling. Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de consequenties van de werkkostenregeling voor de salaris-, personeels- en financiële administratie. Bijvoorbeeld over de verwerking van personeelsdeclaraties en het registratieve proces rondom inkoopfacturen. Maar ook over onderwerpen als het verschil tussen verstrekkingen en vergoedingen, de telefoonvergoedingen (ook internet), de werkkleding, uitstapjes van het personeel, bedrijfsfitness, het fietsenplan, personeelsgeschenken bij jubilea en feestdagen, de inrichting van de werkplek, etc.

Bij deze informatiemiddag ontvangt u een zeer informatieve en duidelijke reader waarin alle aspecten en begrippen nog eens nader worden uitgewerkt. Tevens ontvangt u een tool waarmee u betrekkelijk eenvoudig kunt bepalen of de werkkostenregeling in uw organisatie naar verwachting financieel voor- of nadelig zal zijn.

Voor wie?

 • Salarisadministrateurs
 • P & O-functionarissen
 • Directies
 • HEAD’s en Controllers

Wanneer:

Donderdagmiddag 4 april 2013 van 13.30 uur tot ca. 16.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

Stg. De Volckaert-SBO, Dongepark 1, 5102 DB Dongen

Aantal deelnemers:

Voor deze bijeenkomsten geldt een minimum aantal van 15 deelnemers en een maximum aantal van 40 deelnemers.

Kosten:

€ 200,-- per deelnemer (BTW-vrijgesteld)

Aanmelden

 

Programma:

-       Inhoud werkkostenregeling in relatie tot begrotingsakkoord 2013
-       Werkkostenregeling ten opzichte van de huidige regelingen
-       Intermediaire kosten, vrijgestelde kosten en nihilstellingen
-       De vrije ruimte en de financiële consequenties van de overschrijding
-       De voordelen van de werkkostenregeling voor werknemer en werkgever
-       De gevolgen voor de administratieve organisatie
-       De volledige en juiste verantwoording van de vergoedingen en verstrekkingen
-       Aspecten van de Werkkostenregeling in detail:

 

 •  Bedrijfsfitness
 • Werkplek thuis
 • Contributie beroepsverenigingen
 • Vakliteratuur
 • Fietsenplan
 • Personeelsuitjes en personeelsfeestjes
 • Internetvergoedingen
 • Representatiekosten
 • Studiekosten
 • Vergoeding van telefoonkosten
 • Vergoeding van reiskosten
 • Kerstpakketten en andere attenties voor personeel
 • Jubilea. 

Inloggen op

SDB*Selfservice (Iris) SDB*Zorgplanner SDB*Salaris