Deze disclaimer

is van toepassing op al onze webpagina's

Aansprakelijkheid

SDB Groep BV streeft er naar om de gebruiker van deze website zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. SDB Groep BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op deze website.

Privacy

SDB Groep BV respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Als uw persoonlijke gegevens worden gevraagd, wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld en gebruiken we die om aan u, de voor u relevante informatie te verstrekken. Deze informatie wordt slechts aan die derden verstrekt die door SDB Groep BV zijn ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Wanneer u uw gegevens invoert gaat u hiermee akkoord.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van SDB Groep BV worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen relatie gerelateerd is

Opleidingen

& Evenementen

25
sep

Informatiemiddag

Werkkostenregeling

Starten met de 'Werkkostenregeling' in 2015

Meld u hier direct aan voor een van de volgende dagen:

25 september Putten 2 oktober Oosterhout 6 oktober Leidschendam

 

Informatiemiddag Werkkostenregeling

Donderdag 3 juli jl. heeft staatssecretaris Wiebes het langverwachte antwoord gegeven: geen verlenging van het keuzeregime; met ingang van 1 januari 2015 wordt de Werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. Bovendien kondigt de staatssecretaris enkele wijzigingen aan om de regeling te vereenvoudigen en om tegemoet te komen aan een aantal wensen van werkgevers. Maar daar hangt een prijskaartje aan: de vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Deze verlaging zal werkgevers dwingen heel strak te gaan sturen op de werkkosten.

Naar schatting 80% van alle werkgevers moet de overstap naar de Werkkostenregeling nog maken. Een gedegen voorbereiding is noodzakelijk, want de maatregelen raken niet alleen de salarisadministratie (inrichting van het salarissysteem en de loonfactorenbesturing), maar ook de HR afdeling en OR (arbeidsvoorwaarden en MKSA), de factuurverwerking (werkkosten via inkoopfacturen), de instructie van de medewerkers in de administratieve functies en niet in de laatste plaats de uitleg aan de medewerkers.

Past u nu het oude regime toe, dan zult u in het laatste kwartaal van 2014 uw organisatie moeten afstemmen op de werkkostenregeling. Onderschat niet hoeveel voorbereidingstijd de implementatie van de Werkkostenregeling vraagt. Globaal gezien zijn er 5 aandachtsgebieden:

 • Voldoende kennis krijgen van de Werkkostenregeling en deze intern delen;
 • De administratieve procedures aanpassen zodat de werkkosten in de diverse administraties worden herkend en geregistreerd;
 • De arbeidsrechtelijke aspecten in kaart brengen en de arbeidscontracten zo nodig daarop afstemmen;
 • Benutten van de kansen, maar ook maatregelen treffen om de kans op overschrijding van de vrije ruimte te minimaliseren (adresseer je onbetaalbare arbeidsvoorwaarden);
 • Inrichting van het salarissysteem.

Om u te helpen goed voorbereid met de Werkkostenregeling van start te gaan, organiseert SDB Groep regionale informatiemiddagen. Omdat de uitwerkingen van een aantal wijzigingen pas op Prinsjesdag bekend zullen worden, worden de informatiemiddagen eind september / begin oktober georganiseerd.

Naast het kennisaspect van de Werkkostenregeling (inclusief de jongste wijzigingen) zal uitgebreid worden ingegaan op de inrichting van het salarissysteem, de registratie van de Werkkosten, de bewaking van de vrije ruimte en de arbeidsvoorwaardelijke aspecten. Een belangrijk onderdeel daarin is de houdbaarheid van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (fietsenplan, fitness, vakbondscontributie)

Als onderdeel van de sessie ontvangt u een uitgebreide reader waarin alle aspecten en begrippen nader worden uitgewerkt en ontvangt u een handig rekenmodel waarmee u inzicht krijgt in de financiële gevolgen van de werkkostenregeling.

Kortom, na afloop van deze informatiemiddag hebt u alle informatie om aan de slag te kunnen gaan met de invoering van de werkkostenregeling.

Voor wie:

-        Salarisadministrateurs
-        P & O-functionarissen
-        Directies
-        HEAD’s en Controllers

Data, tijd en locatie

Donderdag 25 september 2014: Postillion Hotel Amersfoort (strand Nulde).
Strandboulevard 3, 3882 RN Putten. Klik hier om u voor deze middag aan te melden.

Donderdag 2 oktober 2014: Autogrill Tulip Inn.
Beneluxweg 1, 4900 AC te Oosterhout. Klik hier om u voor deze middag aan te melden.

Maandag 6 oktober 2014: kantoor SDB Groep.
Weigelia 25, 2262 AB te Leidschendam. Klik hier om u voor deze middag aan te melden.

Voor alle middagen geldt: aanvang: 13.30 uur, afsluiting rond 16.30 uur.

Aantal deelnemers

Voor deze cursus geldt een minimaal aantal van 15 deelnemers en een maximum aantal van 25 deelnemers. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers zal er op dezelfde datum, op dezelfde locatie een ochtendsessie ingepland worden.

Kosten

€ 200,-- per deelnemer (BTW-vrijgesteld) inclusief reader en rekenmodel.

Aanmelding

Uw aanmelding dient uiterlijk vrijdag 19 september 2014 bij ons binnen te zijn. In week 39 (de week van 22 september) ontvangt u van ons per mail een bevestiging van uw inschrijving en een routebeschrijving naar de betreffende locatie.

Programma

- Inhoud werkkostenregeling en de actualiteit rond het noodzakelijksheidscriterium.

- Werkkostenregeling ten opzichte van de huidige regelingen.

- Intermediaire kosten, vrijgestelde kosten en nihilstellingen.

- De vrije ruimte en de financiële consequenties van de overschrijding.

- De voordelen van de werkkostenregeling voor werknemer en werkgever.

- De gevolgen voor de administratieve organisatie.

- De volledige en juiste verantwoording van de vergoedingen en verstrekkingen.

- Diverse aspecten van de Werkkostenregeling in detail:

 • Bedrijfsfitness
 • Werkplek thuis
 • Contributie beroepsverenigingen
 • Vakliteratuur
 • Fietsenplan
 • Personeelsuitjes en personeelsfeestjes
 • Internetvergoedingen
 • Representatiekosten
 • Studiekosten
 • Vergoeding van telefoonkosten
 • Vergoeding van reiskosten
 • Kerstpakketten en andere attenties voor personeel
 • Jubilea.

Meer informatie

Bel (070) 357 08 65 of stuur een e-mail naar opleidingen-web@sdbgroep.nl  voor meer informatie.

26
sep

SDB Bestuurderscongres

Parel in de zorg en toch failliet?!

Klik  hier voor meer informatie over het programma en aanmelden voor het SDB Bestuurderscongres.

Meer...