evenementen 2014

vakinhoudelijke opleidingen 2014

2
okt

Informatiemiddag

Werkkostenregeling

Starten met de 'Werkkostenregeling' in 2015

Meld u hier direct aan voor een van de volgende dagen:

2 oktober Oosterhout 6 oktober Leidschendam

 

Informatiemiddag Werkkostenregeling

Donderdag 3 juli jl. heeft staatssecretaris Wiebes het langverwachte antwoord gegeven: geen verlenging van het keuzeregime; met ingang van 1 januari 2015 wordt de Werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. Bovendien kondigt de staatssecretaris enkele wijzigingen aan om de regeling te vereenvoudigen en om tegemoet te komen aan een aantal wensen van werkgevers. Maar daar hangt een prijskaartje aan: de vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Deze verlaging zal werkgevers dwingen heel strak te gaan sturen op de werkkosten.

Naar schatting 80% van alle werkgevers moet de overstap naar de Werkkostenregeling nog maken. Een gedegen voorbereiding is noodzakelijk, want de maatregelen raken niet alleen de salarisadministratie (inrichting van het salarissysteem en de loonfactorenbesturing), maar ook de HR afdeling en OR (arbeidsvoorwaarden en MKSA), de factuurverwerking (werkkosten via inkoopfacturen), de instructie van de medewerkers in de administratieve functies en niet in de laatste plaats de uitleg aan de medewerkers.

Past u nu het oude regime toe, dan zult u in het laatste kwartaal van 2014 uw organisatie moeten afstemmen op de werkkostenregeling. Onderschat niet hoeveel voorbereidingstijd de implementatie van de Werkkostenregeling vraagt. Globaal gezien zijn er 5 aandachtsgebieden:

- Voldoende kennis krijgen van de Werkkostenregeling en deze intern delen;

- De administratieve procedures aanpassen zodat de werkkosten in de diverse administraties worden       herkend en geregistreerd;

- De arbeidsrechtelijke aspecten in kaart brengen en de arbeidscontracten zo nodig daarop afstemmen;

- Benutten van de kansen, maar ook maatregelen treffen om de kans op overschrijding van de vrije         ruimte te minimaliseren (adresseer je onbetaalbare arbeidsvoorwaarden);

- Inrichting van het salarissysteem.

Om u te helpen goed voorbereid met de Werkkostenregeling van start te gaan, organiseert SDB Groep regionale informatiemiddagen. Omdat de uitwerkingen van een aantal wijzigingen pas op Prinsjesdag bekend zullen worden, worden de informatiemiddagen eind september / begin oktober georganiseerd.

Naast het kennisaspect van de Werkkostenregeling (inclusief de jongste wijzigingen) zal uitgebreid worden ingegaan op de inrichting van het salarissysteem, de registratie van de Werkkosten, de bewaking van de vrije ruimte en de arbeidsvoorwaardelijke aspecten. Een belangrijk onderdeel daarin is de houdbaarheid van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (fietsenplan, fitness, vakbondscontributie)

Als onderdeel van de sessie ontvangt u een uitgebreide reader waarin alle aspecten en begrippen nader worden uitgewerkt en ontvangt u een handig rekenmodel waarmee u inzicht krijgt in de financiële gevolgen van de werkkostenregeling.

Kortom, na afloop van deze informatiemiddag hebt u alle informatie om aan de slag te kunnen gaan met de invoering van de werkkostenregeling.

Voor wie:

- Salarisadministrateurs

- P & O-functionarissen

- Directies

- HEAD’s en Controllers

 

Data, tijd en locatie

Donderdag 2 oktober 2014: Autogrill Tulip Inn.

Beneluxweg 1, 4900 AC te Oosterhout. Klik hier om u voor deze middag aan te melden.

 

Maandag 6 oktober 2014: kantoor SDB Groep.

Weigelia 25, 2262 AB te Leidschendam. Klik hier om u voor deze middag aan te melden.
 

Voor alle middagen geldt: aanvang: 13.30 uur, afsluiting rond 16.30 uur.

 

Aantal deelnemers

Voor deze cursus geldt een minimaal aantal van 15 deelnemers en een maximum aantal van 25 deelnemers. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers zal er op dezelfde datum, op dezelfde locatie een ochtendsessie ingepland worden.

Kosten

€ 200,-- per deelnemer (BTW-vrijgesteld) inclusief reader en rekenmodel.

Aanmelding

Uw aanmelding dient uiterlijk vrijdag 19 september 2014 bij ons binnen te zijn. In week 39 (de week van 22 september) ontvangt u van ons per mail een bevestiging van uw inschrijving en een routebeschrijving naar de betreffende locatie.

Programma

- Inhoud werkkostenregeling en de actualiteit rond het noodzakelijksheidscriterium.

- Werkkostenregeling ten opzichte van de huidige regelingen.

- Intermediaire kosten, vrijgestelde kosten en nihilstellingen.

- De vrije ruimte en de financiële consequenties van de overschrijding.

- De voordelen van de werkkostenregeling voor werknemer en werkgever.

- De gevolgen voor de administratieve organisatie.

- De volledige en juiste verantwoording van de vergoedingen en verstrekkingen.

- Diverse aspecten van de Werkkostenregeling in detail:

Bedrijfsfitness

Werkplek thuis

Contributie beroepsverenigingen

Vakliteratuur

Fietsenplan

Personeelsuitjes en personeelsfeestjes

Internetvergoedingen

Representatiekosten

Studiekosten

Vergoeding van telefoonkosten

Vergoeding van reiskosten

Kerstpakketten en andere attenties voor personeel

Jubilea.

 

Meer informatie

Bel (070) 357 08 65 of stuur een e-mail naar  opleidingen-web@sdbgroep.nl  voor meer informatie.

 

6
okt

Informatiemiddag

Werkkostenregeling

Starten met de 'Werkkostenregeling' in 2015

Meld u hier direct aan voor een van de volgende dagen:

2 oktober Oosterhout 6 oktober Leidschendam

 

Informatiemiddag Werkkostenregeling

Donderdag 3 juli jl. heeft staatssecretaris Wiebes het langverwachte antwoord gegeven: geen verlenging van het keuzeregime; met ingang van 1 januari 2015 wordt de Werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. Bovendien kondigt de staatssecretaris enkele wijzigingen aan om de regeling te vereenvoudigen en om tegemoet te komen aan een aantal wensen van werkgevers. Maar daar hangt een prijskaartje aan: de vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Deze verlaging zal werkgevers dwingen heel strak te gaan sturen op de werkkosten.

Naar schatting 80% van alle werkgevers moet de overstap naar de Werkkostenregeling nog maken. Een gedegen voorbereiding is noodzakelijk, want de maatregelen raken niet alleen de salarisadministratie (inrichting van het salarissysteem en de loonfactorenbesturing), maar ook de HR afdeling en OR (arbeidsvoorwaarden en MKSA), de factuurverwerking (werkkosten via inkoopfacturen), de instructie van de medewerkers in de administratieve functies en niet in de laatste plaats de uitleg aan de medewerkers.

Past u nu het oude regime toe, dan zult u in het laatste kwartaal van 2014 uw organisatie moeten afstemmen op de werkkostenregeling. Onderschat niet hoeveel voorbereidingstijd de implementatie van de Werkkostenregeling vraagt. Globaal gezien zijn er 5 aandachtsgebieden:

- Voldoende kennis krijgen van de Werkkostenregeling en deze intern delen;

- De administratieve procedures aanpassen zodat de werkkosten in de diverse administraties worden       herkend en geregistreerd;

- De arbeidsrechtelijke aspecten in kaart brengen en de arbeidscontracten zo nodig daarop afstemmen;

- Benutten van de kansen, maar ook maatregelen treffen om de kans op overschrijding van de vrije         ruimte te minimaliseren (adresseer je onbetaalbare arbeidsvoorwaarden);

- Inrichting van het salarissysteem.

Om u te helpen goed voorbereid met de Werkkostenregeling van start te gaan, organiseert SDB Groep regionale informatiemiddagen. Omdat de uitwerkingen van een aantal wijzigingen pas op Prinsjesdag bekend zullen worden, worden de informatiemiddagen eind september / begin oktober georganiseerd.

Naast het kennisaspect van de Werkkostenregeling (inclusief de jongste wijzigingen) zal uitgebreid worden ingegaan op de inrichting van het salarissysteem, de registratie van de Werkkosten, de bewaking van de vrije ruimte en de arbeidsvoorwaardelijke aspecten. Een belangrijk onderdeel daarin is de houdbaarheid van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (fietsenplan, fitness, vakbondscontributie)

Als onderdeel van de sessie ontvangt u een uitgebreide reader waarin alle aspecten en begrippen nader worden uitgewerkt en ontvangt u een handig rekenmodel waarmee u inzicht krijgt in de financiële gevolgen van de werkkostenregeling.

Kortom, na afloop van deze informatiemiddag hebt u alle informatie om aan de slag te kunnen gaan met de invoering van de werkkostenregeling.

Voor wie:

- Salarisadministrateurs

- P & O-functionarissen

- Directies

- HEAD’s en Controllers

 

Data, tijd en locatie

Donderdag 2 oktober 2014: Autogrill Tulip Inn.

Beneluxweg 1, 4900 AC te Oosterhout. Klik hier om u voor deze middag aan te melden.

 

Maandag 6 oktober 2014: kantoor SDB Groep.

Weigelia 25, 2262 AB te Leidschendam. Klik hier om u voor deze middag aan te melden.
 

Voor alle middagen geldt: aanvang: 13.30 uur, afsluiting rond 16.30 uur.

 

Aantal deelnemers

Voor deze cursus geldt een minimaal aantal van 15 deelnemers en een maximum aantal van 25 deelnemers. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers zal er op dezelfde datum, op dezelfde locatie een ochtendsessie ingepland worden.

Kosten

€ 200,-- per deelnemer (BTW-vrijgesteld) inclusief reader en rekenmodel.

Aanmelding

Uw aanmelding dient uiterlijk vrijdag 19 september 2014 bij ons binnen te zijn. In week 39 (de week van 22 september) ontvangt u van ons per mail een bevestiging van uw inschrijving en een routebeschrijving naar de betreffende locatie.

Programma

- Inhoud werkkostenregeling en de actualiteit rond het noodzakelijksheidscriterium.

- Werkkostenregeling ten opzichte van de huidige regelingen.

- Intermediaire kosten, vrijgestelde kosten en nihilstellingen.

- De vrije ruimte en de financiële consequenties van de overschrijding.

- De voordelen van de werkkostenregeling voor werknemer en werkgever.

- De gevolgen voor de administratieve organisatie.

- De volledige en juiste verantwoording van de vergoedingen en verstrekkingen.

- Diverse aspecten van de Werkkostenregeling in detail:

Bedrijfsfitness

Werkplek thuis

Contributie beroepsverenigingen

Vakliteratuur

Fietsenplan

Personeelsuitjes en personeelsfeestjes

Internetvergoedingen

Representatiekosten

Studiekosten

Vergoeding van telefoonkosten

Vergoeding van reiskosten

Kerstpakketten en andere attenties voor personeel

Jubilea.

 

Meer informatie

Bel (070) 357 08 65 of stuur een e-mail naar  opleidingen-web@sdbgroep.nl  voor meer informatie.

 

6
nov

Praktijkspecial

Wet Werk en Zekerheid


Weet u al wat deze ingrijpende wijziging van het arbeidsrecht voor u gaat betekenen?

 

In 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid gefaseerd in werking.  Deze wet wijzigt het arbeidsrecht

ingrijpend op drie belangrijke terreinen: 

- wijziging van het ontslagrecht;
- verbetering van de positie van flexwerkers;
- aanpassing van de werkloosheidsregelingen.

Omdat deze wet een grote impact heeft op werkgevers, is het belangrijk om u tijdig voor te bereiden op de invoering van deze wet.

Op 1 januari 2015 wijzigen de regels voor flexibele arbeid ten aanzien van proeftijd, aanzegtermijn, nulurencontracten  en het concurrentiebeding. Op 1 juli volgen een wijziging van de ketenregeling en een ingrijpende wijziging van het ontslagrecht. De bestaande ontslagroutes via het UWV en de kantonrechter blijven in stand, maar de wet schrijft dwingend voor in welke gevallen welke ontslagroute moet worden gevolgd. Dat is een groot verschil met de huidige wettelijke regels voor ontslag! Werknemers die ontslagen worden, krijgen recht op een transitievergoeding die naast het recht op wachtgeld op grond van de cao kan bestaan.

Kortom, reden genoeg om u goed voor te bereiden op de invoering van deze nieuwe Wet.

Op donderdagmiddag 6 november organiseert SDB Groep in het zalencomplex Aristo te Utrecht een praktijkspecial over deze nieuwe Wet Werk en Zekerheid. In deze praktijkspecial worden alle wettelijke wijzigingen en hun mogelijke consequenties behandeld. In één dagdeel komt u zo op de hoogte van alles wat u als werkgever moet weten om in uw eigen organisatie verder aan de slag te kunnen. Tijdens deze praktijkspecial ontvangt u een reader waarin u alle informatie na afloop van deze bijeenkomst nog eens rustig  kunt nalezen.

Zoals gebruikelijk, is er weer veel ruimte voor het stellen van vragen en voor een reflectie op uw eigen ervaringen.

De praktijkspecial wordt verzorgd door:

Mr. Frida Waardenburg, senior juridisch consultant SDB Groep

Programma:

- wijziging regels flexibele arbeid;
- proeftijd;
- aanzegtermijn;
- concurrentiebeding;
- gebruik nulurencontracten;
- nieuwe ketenregeling;
- wijziging ontslagrecht;
- UWV-route en route via kantonrechter;
- transitievergoeding;
- wijzigingen in de Werkloosheidswet;
- jubilea.

Voor wie interessant:

Directies
P&O - functionarissen
Lijnmanagers
Staf- en beleidsmedewerkers
OR-leden.

Datum: 

Donderdag 6 november 2014

Tijd: 

13.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:

Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht

(Aristo Utrecht) is centraal gelegen en uitstekend bereikbaar.  In ieder geval met de auto, maar vooral met het openbaar vervoer.  Deze locatie is direct tegenover het NS Station Utrecht Lunetten gelegen)

Aantal deelnemers:

Minimaal aantal deelnemers: 15.

Maximaal aantal deelnemers: 30.

Kosten:

€ 250,-- per deelnemer (btw-vrijgesteld).

Aanmelding:

Uw aanmelding dient uiterlijk donderdag 23 oktober 2014 bij ons binnen te zijn. In de week van maandag 27 oktober 2014 ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving met een routebeschrijving naar Aristo. Bel (070) 357 08 65 of stuur een e-mail naar opleidingen-web@sdbgroep.nl  voor meer informatie.

 

Aanmelden

gebruikerscursussen 2014


 

Inloggen op

SDB*Iris Self Service SDB*Zorgplanner SDB*Salaris