Google Chrome en Silverlight

Vanaf versie 42 ondersteunt Google Chrome niet langer Microsoft Silverlight. Silverlight wordt momenteel in SDB*Salaris gebruikt bij de variabele mutaties en in SDB*ZorgPlanner. Er is nog een [...]

Nieuwe CAO Ziekenhuizen

Op 31 maart hebben alle partijen ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO Ziekenhuizen 2014 – 2016. De nieuwe cao heeft een looptijd van 34 maanden tot 1 januari 2017. [...]

Quotumwet aangenomen

Op 31 maart heeft de Eerste Kamer met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’, ook wel aangeduid als de Quotumwet. Deze wet  introduceert een [...]

AOW-leeftijd versneld omhoog

De Tweede Kamer heeft op 26 maart ingestemd met de versnelling van de stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 versneld verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in [...]

Opnemen levenslooptegoed

Werknemers die nog deelnemen aan de levensloopregeling kunnen in 2015 alsnog gebruik maken van de fiscaal aantrekkelijke 80%-regeling. Deze regeling houdt in dat bij opname van het volledige [...]

Wet WAS aangenomen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (Wet WAS). De wet is bedoeld  om ongewenste constructies met buitenlandse werknemers te bestrijden die zijn bedoeld om de [...]

Inhouding WW-premie

De kans bestaat dat werknemers vanaf 2016 weer premie gaan betalen voor de WW. Deze premie gaat ten laste van het bruto loon. Dit staat in het voorstel van de SER naar aanleiding van het sociaal [...]

Besparen op administratie

Skipr • nr. 4 • april 2015 Rubriek: How to U wilt besparen op uw administratie, maar niet op de kwaliteit ervan. Negen tips om uw administratie met minder inspanning op peil te houden. Skipr nr. [...]

Zorg & ICT 2015

ZORG EN ICT BEURS 18 T/M 20 MAART 2015 Zorg & ICT is hét platform voor ICT toepassingen en diensten in de zorgsector. Vrijwilligers, daar moet je afspraken mee maken! Vrijwilligersmanagement [...]

De cliënt centraal

In een artikel verschenen in de HEADline van 12 december 2014 wordt ingegaan op het feit dat bestuurders zoeken naar oplossingen die de kwaliteit van de werkzaamheden borgen en hen grip geven op [...]