Zorg-

registratie

Een juiste registratie/declaratie van de geleverde zorg is bepalend voor de financiële positie van uw zorgorganisatie. Een niet eenvoudige taak, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de complexe rolverdeling van overheid, zorgverzekeraars en gemeenten waar het gaat om de financiering van de zorg.

Een niet juiste registratie, of een niet tijdig ingediende declaratie heeft immers tot gevolg dat er geen inkomsten tegenover staan. Beheersing en toezicht van de processen rondom zorginkoop, AZR en facturatie van zorg zijn dan ook van cruciaal belang in zorgorganisaties.

De consultants van SDB Groep hebben veel ervaring met zowel het inkoopproces als met de cliënten- en zorgregistratie. Zij zijn deskundig op het gebied van de wet- en regelgeving en kennen de processen rondom het registreren en verantwoorden van de zorg. 

Daarnaast moeten veel afdelingen die zich bezighouden met zorgregistratie en -declaratie nog wennen aan de sterk toegenomen verantwoordelijkheden. Ook hierbij kunnen onze consultants u goede diensten bewijzen. 

De diensten van SDB Groep

SDB Groep biedt onder meer de volgende diensten aan:

  • Ondersteuning op het gebied van zorgregistratie
  • Opleiding voor zorgadministrateurs
  • Beschrijven en implementeren van de administratieve processen (AO/IC)
  • Periodiek uitvoeren van de wettelijke controles ten aanzien van de zorgregistratie

Zo kunnen consultants van SDB Groep u op deskundige wijze ondersteunen bij het optimaliseren van de registratieprocessen en het opleiden en professionaliseren van uw medewerkers.

Referenties van

Zorgregistratie

Referentie   Download
Administratieve ondersteuning zorgregistratie   Download .pdf

De consultants van

ZorgRegistratie

.

.

Neem contact

Met ons op

Neem nu contact op


 

Inloggen op

SDB*Selfservice (Iris)
voor medewerkers
SDB*Zorgplanner SDB*Salaris
voor salarisadministratie