Inkomensgerichte

Bedrijfsvoering

Zorginstellingen moeten overstappen van aanbodgestuurd naar inkomensgericht werken. Dat vraagt veel van uw organisatie.

De oplossingen van SDB Groep combineren een planmatige aanpak met uitgebreide controlemechanismen. Zij helpen uw medewerkers inkomensgericht te gaan werken, op alle niveaus. Tegelijkertijd bieden zij u inzicht in wat er gebeurt binnen de gehele organisatie.

Gebaseerd op meer dan 35 jaar praktijkervaring in de zorgsector, kan SDB Groep u helpen bij het beantwoorden van vragen als:

  • Wat is een inkomensgerichte bedrijfsvoering, wat moet u wel, of juist niet doen?
  • Hoe komt u tot een goede planning en control van processen?
  • Grote omslag of geleidelijke verandering? Waar begint u?
  • Wat betekent een inkomensgerichte bedrijfsvoering voor uw cliënten / medewerkers?

Grip op zorg

SDB Groep biedt concrete adviezen en praktijkgerichte instrumenten die u helpen bij het maken van de noodzakelijke omslag. In uw eigen tempo. Op uw eigen voorwaarden.

Zo hebt u altijd grip  op het zorgproces en kunt u effectief sturing geven aan de omslag naar een inkomens-gerichte bedrijfsvoering.

Neem direct contact

Met mij op

Neem nu contact op