Planning

& Control

Het sturen op normen en het afleggen van verantwoording vereist een strakke planning en controle van processen. Op ieder moment moet u inzicht hebben in de actuele stand van zaken. Want alleen dan kunt u tijdig signaleren en, indien nodig, bijsturen.

Uw voordelen

De oplossingen van SDB Groep helpen u grip te houden op uw bedrijfsvoering. Op alle niveaus. Van het vastleggen van de cliëntvraag tot en met het uitbetalen van de salarissen van de medewerkers. Onze oplossingen bieden:

  • Inzicht in de actuele stand van zaken. Op ieder moment
  • Concrete, cijfermatige onderbouwing
  • Analyses van prestaties per afdeling/resultaatverantwoordelijke eenheid
  • Managementrapportages op maat.

Zo hebt u op ieder moment duidelijkheid over het uitgangspunt, de geplande doelen en de tussentijdse resultaten. Van al uw processen.

SDB Groep biedt Planning & Control bij onder meer:

Neem contact

Met ons op

Neem nu contact op


 

Inloggen op

SDB*Selfservice (Iris) SDB*Zorgplanner SDB*Salaris