Inzicht in uw

prestaties

Hoe doet uw organisatie het eigenlijk? Hoe verhouden de prestaties van verschillende afdelingen zich tot elkaar, en tot de opgelegde normen?

Een goed inzicht in de prestaties vormt de basis voor verbetering van processen en voor een gedegen verantwoording naar cliënten en externe organisaties. Want steeds vaker verlangen externe partijen inzicht in de prestaties en scores van zorginstellingen.

Met SDB*Prestatiemanagement hebt u actueel inzicht in de prestaties van uw organisatie. Op alle niveau. En op basis van uw eigen indicatoren.

Gegevens uit alle relevante systemen die in uw organisatie in gebruik zijn, worden verwerkt tot zinvolle informatie en in heldere grafieken gepresenteerd. Zo ziet u direct hoe uw bedrijfsvoering ervoor staat.

Met behulp van door u zelf in te stellen signaleringen zorgt u ervoor dat u alleen geattendeerd wordt op zaken die daadwerkelijk uw aandacht behoeven, oftewel 'Management by exception'. Een zeer effectieve manier van managen die u helpt overzicht te houden op alle belangrijke zaken binnen uw organisatie.

Neem direct contact

Met mij op

Neem nu contact op