Manage uw risico's met het

SDB*Risicomanagement model

Weet u welke risico's u loopt?

Risicomanagement is er niet om te voldoen aan de governance code maar het is bedoeld om organisatiedoelen te realiseren en de organisatie te verbeteren. Als bestuurder van een zorgorganisatie hebt u te maken met tal van risico’s. Risico’s die impact hebben op de bedrijfsvoering van uw organisatie, maar ook risico’s die u persoonlijk kunnen raken. Denk aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en de bijbehorende schuld- en schadeladder. 

Hebt u voldoende zicht op alle risico’s die u loopt?

En, zo ja, bent u in staat deze risico’s ook daadwerkelijk te beheersen? Veel bestuurders zien wel de noodzaak van risicomanagement maar vinden het lastig om de vertaling te maken van de theorie naar hun specifieke situatie.

SDB Groep kan u daarbij helpen

SDB Groep is van mening dat risicomanagement een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Daarom hebben wij  het algemeen erkende COSO-model uitgebreid en vertaald naar de specifieke situatie binnen de zorgsector. Het resultaat: een integraal systeem voor het signaleren, beoordelen en beheersen van de risico’s op alle niveaus van de organisatie.

Meer overRisicomanagement ModelSDB*Risicomanagement model

De consultants van

Risicomanagement

 

Neem direct contact

Met mij op

Neem nu contact op