Extramuralisering/financiering

Vastgoedexploitatie

Zoals bekend, wordt er in het begrotingsakkoord voor 2013 niet meer gesproken over het scheiden van wonen en zorg, maar over extramuralisering van ZZP 1 t/m 3. Dat betekent dat u zich naast de NHC ook moet gaan bezighouden met de financiering van de zorginfrastructuur; twee compleet verschillende financieringsmethodieken.

Dit zal niet alleen invloed hebben op de exploitatie van het vastgoed, maar op uw totale exploitatie, want ook de zorgvraag gaat veranderen. Het wordt zelfs wellicht noodzakelijk uw zorgvisie en marktbenadering bij te stellen.

SDB Groep heeft ruime ervaring met deze complexe vraagstukken en heeft al tal van zorg-organisaties geadviseerd op dit gebied. Onze kracht daarbij is een multidisciplinaire benadering die kennis van actuele wet- en regelgeving, financieringsmethodieken, strategisch HRM, gebouwenbeheer en  -exploitatie samenbrengt in een advies op maat. 

Interactieve workshop

bij u op locatie

Wij bieden de mogelijkheid aan om met het managementteam en eventueel een of meerdere leden van de Raad van Toezicht, een interactieve presentatie / workshop te volgen. In deze workshops op de eigen locatie wordt dan, naast op de algemene regelgeving, ook ingegaan op de specifieke situatie van de eigen instelling.

De kosten voor deze interactieve sessie bedragen € 875,--, exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief reistijd, kilometers en voorbereidingstijd die wij nodig hebben om uw situatie in kaart te brengen en te analyseren.

Het is mogelijk deze sessie aan het eind van de middag, of in het begin van de avond te laten plaatsvinden. Dit is met name voor de RVT agenda technisch vaak makkelijker.

Als u geïnteresseerd bent in een interactieve workshop over deze complexe materie en in een advies op maat voor uw situatie, neemt u dan contact met ons op.

U ontvangt dan onder meer een vragenlijst, zodat wij uw situatie kunnen inventariseren en de voorbereidingen voor de sessie kunnen starten. 

De consultants van

Organisatieadvies

Wilt u dat wij contact

met u opnemen?

Neem nu contact op