Hallo Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

SDB Groep strategische partner programma KIK-V

SDB Groep strategische partner programma KIK-V

Het programma KIKV zorgt voor afspraken tussen ketenpartijen in de verpleeghuissector, zorgt ervoor dat de uitvragen beter op elkaar afgestemd zijn en stimuleert zoveel mogelijk hergebruik van bestaande informatie.

Jaarlijks dienen verschillende indicatoren verantwoord te worden binnen de zorg;  binnen de verpleeghuiszorg is Personele samenstelling daar één van.

Zorgaanbieders maken gebruik van verschillende bronsystemen en hebben organisatie-specifieke inrichtingen, hetgeen uniform verantwoorden en vergelijken bemoeilijkt.

In het programma KIK-V maken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen afspraken over het vaststellen en uitwisselen van kwaliteitsinformatie. Het programma verbetert hierdoor de informatie-uitwisseling over kwaliteit in de verpleeghuiszorg. De betrokken partijen willen de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever inrichten. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten en meer beschikbare en betrouwbare informatie. Uiteindelijk is het doel dat zorgaanbieders zelf hun data geautomatiseerd en veilig beschikbaar stellen. De uitvragende partijen kunnen hiermee zelf hun informatie-uitvragen beantwoorden.

SDB Groep is eind 2021 uitgekozen tot strategische partner om bij te dragen aan de verdere technische ontwikkeling en vormgeving binnen het programma KIK-V.

Wij zullen hier in de eerste helft van 2022 forse stappen in zetten en deze pagina na verdere ontwikkelingen bijwerken.