Hallo Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Kwaliteitsindicatoren Verpleeghuiszorg ‘Personele samenstelling’ inzichtelijk maken met SDB Analytics

Kwaliteitsindicatoren Verpleeghuiszorg ‘Personele samenstelling’ inzichtelijk maken met SDB Analytics

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Zorginstellingen in de verpleeghuiszorg dienen elk jaar vóór een gestelde deadline kwaliteitsinformatie aan te leveren. Hiervoor worden jaarlijks verschillende indicatoren sets opgesteld. Die informatie is voor cliënten van belang om te kunnen kiezen voor de zorg die zij nodig hebben. Bovendien is deze informatie belangrijk voor interne sturing, zorginkoop en toezicht.

Vanaf volgend jaar is het mogelijk om een aanleverbestand  (te gebruiken voor de aanlevering bij Desan) te genereren vanuit SDB Analytics. Daarbovenop kun je vervolgens op concernniveau monitoren hoe de indicatoren zich door het jaar heen ontwikkelen. Hierbij zal gestart worden met de indicatoren set: “Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren”.  Deze dienst zorgt ervoor dat jouw zorginstelling zich niet bezig hoeft te houden met volledige handmatige verzameling, dit is tijdrovend. Daarnaast is het een jaarlijkse terugkerende activiteit.

Het vullen van de indicatoren kan op diverse manieren en verschilt per instelling, daarom dienen een aantal zaken geconfigureerd te worden. Via een intake kunnen wij toelichten hoe wij te werk gaan en welke bronpakketten wij ondersteunen. Daarna kunnen we bepalen of we jouw zorginstelling kunnen ondersteunen.