Hallo Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Privacybeleid

SDB Groep hecht veel waarde uw privacy en aan het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn verplicht u te informeren over uw privacyrechten en de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.  In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

 

Uw gegevens bij SDB Groep

De website van SDB Groep richt zich enkel op de relatie met klanten. Voor het desverzocht verstrekken van informatie, uw inschrijving voor de nieuwsbrief of voor een beursbezoek vragen wij uw naam en zakelijke contactgegevens. Met uw toestemming gebruiken wij deze gegevens tot 3 jaar na het laatste contact of tot intrekken van uw toestemming. Het intrekken van deze toestemming kan middels een email aan AVG@sdbgroep.nl. SDB Groep gebruikt de door u verstrekte contactgegevens slechts voor het doel waarvoor u die gegevens heeft verstrekt en waarmee u derhalve heeft ingestemd (zoals voor het verstrekken van informatie, uw inschrijving voor de nieuwsbrief of voor een beursbezoek). Voor gebruik daarvan voor andere commerciële doeleinden zal uw toestemming worden verzocht. Het is mogelijk dat SDB Groep een externe partij inschakelt voor hulp met marketinganalyse of andere diensten. SDB Groep verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. SDB Groep verwerkt geen gegevens buiten de EU.

 

Gegevensverwerking namens klanten

SDB Groep verzorgt de hosting en het beheer van zorggegevens voor zorginstellingen en kinderopvang organisaties. Onze klanten, namelijk de betreffende zorginstellingen en kinderopvang organisaties zijn steeds verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van data subjecten. Zij bepalen waarvoor hun gegevens gebruikt worden en hoe lang deze bewaard worden. Recht op inzage, afschrift, correctie en wissen wordt ook via de zorginstellingen of kinderopvang organisaties geregeld. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de betreffende organisatie.

 

Beveiliging

SDB Groep neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking, de integriteit van de gegevens te waarborgen en de toegang tot de gegevens onder meer middels het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden te bewaken. De achterliggende gegevens, welke in databases worden opgeslagen, zijn alleen toegankelijk en inzichtelijk voor de databasebeheerders in dienst van SDB Groep en die in het kader van hun functie-uitoefening deze gegevens noodzakelijkerwijs mogen raadplegen. Ter beveiliging van onze databases hebben wij maatregelen ingesteld conform de ISAE 3402 assurance standaard.

 

Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer? 

De SDB Groep-website maakt gebruik van analytische en functionele cookies die gericht zijn op het functioneren van de website en technisch noodzakelijk zijn. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze servers toegestuurd worden. Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden automatisch gewist wanneer de gebruiker diens browserhistorie wist. 

 

Uw privacy rechten

Voor vragen over uw persoonsgegevens, zoals inzage, afschrift, correctie of verwijdering kunt u zich richten tot SDB Groep. De contactgegevens staan onder in deze verklaring vermeld. Voor andere vragen of klachten over privacy kunt u zich richten tot de functionaris Gegevensbescherming.

 

Disclaimer

SDB Groep sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

 

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken? 

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van SDB Groep kunt u contact opnemen met: 

SDB Groep B.V.
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag

Telefoon: 070 – 357 08 00
E-mail: info@sdbayton.nl

KvK inschrijfnummer 66320313
Functionaris Gegevensbescherming: Steven van Eijk

Nieuwe naam

Met trots introduceren wij onze nieuwe naam: SDB Groep! SDB Groep is de nieuwe naam voor SDB Ayton, Cormel en Reports.

Lees verder

Al jarenlang is SDB bekend om de innovatieve en betrouwbare oplossingen voor de zorg. In de zorgmarkt is aantrekkelijk werkgeverschap, gebruiksvriendelijke software en verminderde administratieve lasten cruciaal. Met de recente aanvullingen op ons portfolio kunnen wij als enige in de zorgmarkt een volledig portfolio bieden van geïntegreerde software oplossingen die de zorg vernieuwen. We gaan dan ook als één bedrijf verder onder de naam SDB Groep.