Hallo Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

SDB Leerplatform

SDB Leerplatform

SDB Leerplatform is één van de leeroplossingen van SDB Academy. In deze online omgeving kunnen zorgmedewerkers op ieder gewenst moment zelfstandig en met elkaar leren. Van uitgebreide e-learning cursussen en korte micro-learnings tot interactieve werk- en leervormen van werkplekleren. Organisaties kunnen zelf invulling geven aan het leerproces van hun medewerkers.

Ontstaan

SDB Leerplatform is ontstaan door de krachten te bundelen van de leeromgevingen Minerva en Het Leerplatform. In de kern is SDB Leerplatform een Leer Management Systeem (LMS). Een LMS helpt zorgorganisaties bij het organiseren, beheren en rapporteren van leeractiviteiten van de zorgmedewerkers.

SDB Leerplatform biedt diverse e-learning cursussen en micro-learnings. Daarnaast hebben de zorgmedewerkers keuze uit een ruim aanbod van interactieve werk- en leervormen. Aan de hand van innovatieve technologieën ontstaat een persoonsgerichte omgeving waarin zorgmedewerkers op het juiste moment vinden wat ze nodig hebben. Zo is er niet alleen vooraf ingestelde content beschikbaar, maar zijn medewerkers ook vrij om hun eigen ervaringen in te brengen en met anderen te delen. SDB Leerplatform kenmerkt zich daardoor het beste als een Learning Experience Platform.  

Onderdelen

SDB Leerplatform bestaat uit verschillende onderdelen. Behalve e-learning cursussen biedt de omgeving onder andere ook onderstaande onderdelen.

BEKWAAMHEIDSPASPOORT®

Met het BekwaamheidsPaspoort® leg je alle opleidingsresultaten en bekwaamheden inzichtelijk vast. Ideaal voor de borging en verantwoording van verplichte scholing en geschikt om te sturen op het scholingsbeleid van de organisatie.

Micro-learnings

Kleine en behapbare leereenheden zoals een video, toets, animatie of document die een medewerker raadpleegt op het moment dat hij dat nodig heeft.

Peer Feedback Community

In de Peer Feedback Community (PFC) maak je individueel en/of in groepsverband producten voor de werkpraktijk. Dat gebeurt met veel leerinteractie zoals feedback geven, argumenteren en reflecteren.

Leer- & Ontwikkelscan

De Leer -& Ontwikkelscan is een tool waarmee de ontwikkeling van de medewerker en het team door middel van een online vragenlijst op verschillende thema’s zichtbaar wordt gemaakt.

Voordelen

  • Inzicht in bekwaamheden
  • Faciliteert formeel-, beeldend- en werkplekleren
  • Maakt een leven lang leren mogelijk
  • Biedt ondersteuning voor verplichte- en klassikale opleidingen
  • Integratiemogelijkheden met andere oplossingen van SDB Groep en externe partijen