Hallo Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

‘Samen met SDB Groep werkt Zonnehuisgroep Noord aan de Cliëntreis’

Zonnehuisgroep Noord

Lees hier het verhaal van Marieke Wilpstra en Anke Huitsing over SDB ECD.

Zonnehuisgroep Noord, een zorginstelling in de provincie Groningen met 11 locaties, 740 intramurale cliënten en 1600 medewerkers, neemt verschillende producten en diensten af van de SDB Groep. Het gaat om SDB ECD, SDB Analytics, SDB Planning en de leeroplossingen van SDB Academy.

Op dit moment werkt Zonnehuisgroep Noord er hard aan de administratieve lasten in SDB ECD zoveel mogelijk te beperken. Dit doet de zorginstelling door de zorgmedewerkers met de juiste tools te ondersteunen in het primaire proces, vertellen proces- en informatieadviseur Marieke Wilpstra en adviseur kwaliteit Anke Huitsing.

Dit alles is onderdeel van het project Cliëntreis. Dit is een project waarbij alle onderdelen die de zorgmedewerkers in het ECD vastleggen, worden beschreven ter ondersteuning van de cliënt en de zorgmedewerker.

Beter gebruik ECD
Het project heeft als doelen beleid op orde, herinrichting van de applicatie en optimaler gebruik van het ECD. ‘Onze medewerkers krijgen training en instructie, waardoor ze effectiever met het ECD gaan werken. Dat bevordert het werkplezier en de kwaliteit van zorg,’ vertelt Anke Huitsing. Het project Cliëntreis haakt ook aan op wet- en regelgeving. ‘Er is helder beschreven wat we daarbij van medewerkers verwachten.’ Een simpel voorbeeld: het is verplicht om van iedere cliënt een geldig legitimatiebewijs in te voeren. Marieke Wilpstra: ‘Dat is dus een onderdeel van de Cliëntreis.’

Opnamegesprek
Maar dat geldt ook voor zaken als het verminderen van de administratieve lasten bij het opnamegesprek voor cliënt en medewerker. ‘We maken bijvoorbeeld meer gebruik van vooraf ingevulde formulieren. Daarnaast is er aandacht voor rapportage door medewerkers en het gebruik van het cliëntportaal door cliënten en vertegenwoordigers.’

Tips accountmanager
Veel aanpassingen van het proces werden doorgevoerd aan de hand van een tip van de accountmanager van de SDB Groep. Anke Huitsing: ‘Daar zijn we blij mee. Hij heeft natuurlijk veel contact met andere organisaties en daar komen goede adviezen uit voort. Zo hoeven we niet telkens zelf het wiel uit te vinden.’