Het laatste

Nieuws

Whitepapers Strategisch HRM
De strategische inzet van HRM wordt de komende jaren steeds belangrijker. Maar wat vraagt dat van de HR-afdeling, en hoe past dit binnen de drukke dagelijkse werkzaamheden? In een serie van twee whitepapers gaan wij hier nader op in.

Extramuralisering

Interactieve workshop

Wij bieden de mogelijkheid aan om met het managementteam een presentatie / workshop te volgen over de gevolgen van de extramuralisering bij uw organisatie.

Lees meer

in Contact

met SDB Groep

Laat hier uw naam en
telefoonnummer achter,
dan nemen wij contact met u op.Welkom

bij SDB Groep

SDB Groep ondersteunt zorginstellingen bij het beheersbaar maken en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Onze oplossingen vormen al meer dan 35 jaar een totaalaanpak die het zorgondernemerschap handen en voeten geeft en zorginstellingen slagvaardiger maakt.

Wij bieden:

 • advies en dienstverlening op het gebied van HRM, salaris, bouw, vastgoed, financiën en juridische zaken
 • innovatieve ICT-producten
 • salarisverwerking
 • opleidingen

Opleidingen

& Evenementen

13
mei

Praktijkspecial

cao VVT

De huidige cao VVT is van toepassing op de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, met uitzondering van de leden van BTN.  Deze cao bevat een aantal nieuwe elementen die van direct belang zijn voor uw bedrijfsvoering. Zo zijn er nieuwe artikelen opgenomen in verband met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid over bijvoorbeeld:

 • de loondoorbetaling van oproepkrachten
 • het gebruik van nulurencontracten
 • het verbod op het gebruik van een voorovereenkomst, en
 • het contractenbeleid van de werkgever.

 
Op dinsdag 13 mei 2014 organiseren wij een informatiemiddag over de praktische toepassing van de cao VVT. In één middag frist u uw kennis over de cao VVT op en bent u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen, zodat u hiermee direct aan de slag kunt. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het bespreken van eigen ervaringen uit de praktijk.

De praktijkspecial cao VVT is interessant voor lijn- en staffunctionarissen, maar bijvoorbeeld ook voor leden van de Ondernemingsraad. Als u volledig op de hoogte wilt zijn van wat de cao VVT in de praktijk voor uw organisatie betekent, meld u hieronder aan.

 

Programma “Praktijkspecial cao VVT in de praktijk”:

 • Voor wie geldt de cao en mag van de cao worden afgeweken?
 • Aangaan van de arbeidsrelatie en einde van de arbeidsovereenkomst
 • Waardering van functies, periodieke verhoging en garantieregelingen
 • Bepalingen t.a.v. diverse soorten arbeidscontracten
 • Werktijd, pauzes en de consequenties van meer- en overwerk
 • Wanneer is sprake van een bereikbaarheids-, consignatie-, aanwezigheids- of slaapdienst
 • Wat zijn de regels ten aanzien van deze diensten
 • Vakantie-uren, andere soorten verlof en verjaring van vakantie-uren
 • Loon bij ziekte
 • Diverse vergoedingen, w.o. reiskosten, wachtgeld en overlijdensuitkering
 • Medezeggenschap en verlof voor vakbondsactiviteiten
 • Bepalingen bij fusie en reorganisatie

Voor wie:

 • Directies
 • P&O-functionarissen
 • Lijnmanagers
 • Salarisadministrateurs
 • Stafmedewerkers
 • OR-leden.

 

Datum:            

Dinsdagmiddag 13 mei 2014 van 13.30 uur tot ca. 16.30 uur.

 

Locatie:          

Kantoor SDB Groep te Leidschendam, Weigelia 25, 2262 AB Leidschendam.

 

Aantal deelnemers:

Voor deze cursus geldt een minimaal aantal van 15 deelnemers en een maximum aantal van 30 deelnemers.

 

Kosten:

€ 200,-- per deelnemer (BTW-vrijgesteld) inclusief reader en rekenmodel WKR

 

Meer informatie

Bel (070) 357 08 65 of stuur een e-mail naar opleidingen-web@sdbgroep.nl  voor meer informatie.

Aanmelden

 

27
mei

Informatiemiddag

Werkkostenregeling

Zoals het er nu naar uitziet, moet u als werkgever uiterlijk 1 januari 2015 zijn overgestapt op de werkkosten­regeling. Deze regeling is bedoeld om de regelgeving en administratieve lasten te vereenvoudigen, maar is inmiddels verworden tot een complex stelsel, met een diversiteit aan extra regels, dat ook de financiële administratie raakt.

Werkgevers die dit jaar de stap naar de werkkostenregeling zetten, dienen zich goed bewust te zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de regeling. Zo biedt de werkkostenregeling nieuwe interes­sante mogelijkheden, maar u zult ook het huidige pakket van arbeidsvoorwaarden goed tegen het licht moeten houden om een ongewenste eindheffing te voorkomen. U zult in de komende maanden antwoorden moeten formuleren op vragen als:

 •  Hoe houd ik ons fietsenplan straks betaalbaar?
 • Kunnen wij nog kerstpakketten verstrekken aan vrijwilligers en de RvT?
 • Heeft de regeling gevolgen voor de ruil van eindejaarsuitkering / reiskostenvergoeding?
 • Welke administratieve pro­ces­sen en regelingen moeten wij aanpassen om ervoor te zorgen dat de vrije ruimte van 1,5% niet wordt overschreden?
 • Wat maakt de werkkostenregeling ook voor onze werknemers interessant?

 

Aan bod komen niet alleen de consequenties voor uw salaris-, personeels- en financiële administratie, en voor de registratie en verwerking van personeelsdeclaraties en inkoopfacturen, maar ook inhoudelijke onderwerpen, zoals:

 • het verschil tussen verstrekkingen en vergoedingen,
 • gevolgen voor het fietsenplan,
 • hoe om te gaan met personeelsgeschenken bij jubilea en feestdagen,
 • de inrichting van de werkplek, etc.

 

Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de nieuwste plannen van de minister voor het noodzakelijkheidscriterium.

 Als onderdeel van de sessie ontvangt u een uitgebreide reader waarin alle aspecten en begrippen nader worden uitgewerkt, en ontvangt u een handig rekenmodel waarmee u eenvoudig kunt bepalen of de werkkostenregeling voor uw organisatie financieel voordelig of nadelig zal zijn.

 Kortom, na afloop van deze informatiemiddag heeft u alle informatie om aan de slag te kunnen gaan met de invoering van de werkkostenregeling.

 

Programma informatiemiddag werkkostenregeling:

* Inhoud werkkostenregeling + actualiteit rond noodzakelijksheidscriterium
* Werkkostenregeling ten opzichte van de huidige regelingen
* Intermediaire kosten, vrijgestelde kosten en nihilstellingen
* De vrije ruimte en de financiële consequenties van de overschrijding
* De voordelen van de werkkostenregeling voor werknemer en werkgever
* De gevolgen voor de administratieve organisatie
* De volledige en juiste verantwoording van de vergoedingen en verstrekkingen
* Aspecten van de Werkkostenregeling in detail:
 -       Bedrijfsfitness
-       Werkplek thuis
-       Contributie beroepsverenigingen
-       Vakliteratuur
-       Fietsenplan
-       Personeelsuitjes en personeelsfeestjes
-       Internetvergoedingen
-       Representatiekosten
-       Studiekosten
-       Vergoeding van telefoonkosten
-       Vergoeding van reiskosten
-       Kerstpakketten en andere attenties voor personeel
-       Jubilea.

 

Voor wie:

 • Salarisadministrateurs                      
 • P & O-functionarissen                      
 • Directies
 • HEAD’s en Controllers

 

Datum:          

Dinsdagmiddag 27 mei 2014 van 13.30 uur tot 16.30 uur 

 

Locatie:         

Zalencomplex Aristo Utrecht B.V., Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht.

 (Aristo Utrecht) is centraal gelegen en uitstekend bereikbaar.  In ieder geval met de auto, maar vooral met het openbaar vervoer.  Deze locatie is direct tegenover het NS Station Utrecht Lunetten gelegen)

 

Aantal deelnemers:

Voor deze cursus geldt een minimaal aantal van 15 deelnemers en een maximum aantal van 40 deelnemers.

Kosten:

€ 200,-- per deelnemer (BTW-vrijgesteld) inclusief reader en rekenmodel

Meer informatie

Bel (070) 357 08 65 of stuur een e-mail naar opleidingen-web@sdbgroep.nl  voor meer informatie.

Aanmelden

26
jun
Cursus

Financiering van de Zorg

 

Na een succesvolle eerste bijeenkomst met een groot aantal deelnemers, hebben wij besloten de cursus Financiering van de Zorg in 2014 te herhalen en wel op 26 juni a.s..

SDB Groep heeft speciaal voor niet-financieel geschoolde managers in de sector VVT en GZ een unieke eendaagse basiscursus ontwikkeld. In begrijpelijke taal worden de belangrijkste onderdelen van de financiering van de zorg uitgelegd. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de effecten van de hervorming van de AWBZ en het transitietraject van de Wmo. Hierbij zullen thema’s als ZZP financiering,  formatieplanning ZZP, scheiden van wonen en zorg, huisvesting NHc, inkoop van zorg, investeringen en Planning & Control zeker aan de orde komen.

Er wordt in de cursus ook gebruik gemaakt van de gegevens uit de eigen organisatie, zodat de theorie direct in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast. Kortom, na deze compacte en boeiende cursus heeft u een duidelijk inzicht in:

 • de relaties en belangen tussen de voornaamste partijen binnen de zorg;
 • de diversiteit aan geldstromen bij zorgorganisaties;
 • de gevolgen van de ingevoerde ZZP financiering en de NHC normering;
 • de gevolgen van de extramuralisatie lage ZZP’s;
 • de gevolgen van het inkoopbeleid van Zorgkantoren;
 • de gevolgen van de hervorming AWBZ naar de WLIZ;
 • de gevolgen van de transitie Wmo;
 • de verwachte veranderingen in wet- en regelgeving van de zorg voor 2014 en 2015.

Klik hier voor het programma

Voor wie:

 • Locatiemanagers
 • Zorgmanagers
 • Facilitair management
 • Teamleiders
 • Kaderfunctionarissen
 • OR-leden

De cursus is met name gebaseerd op de Care-sector van de Gezondheidzorg (VVT en GHZ)

 

Datum

26 juni 2014

Kunt u niet op deze dag? Bij voldoende inschrijvingen volgen extra cursusdata. Vraag naar de mogelijkheden!


Locatie

SDB Groep - Leidschendam

zie routebeschrijving


Aantal deelnemers

Voor deze cursus geldt een minimaal aantal van 15 deelnemers en een maximum aantal van 25 deelnemers.


Kosten

€ 395,00 inclusief lesmateriaal en lunch (de kosten voor de cursus zijn vrijgesteld van btw).

 
Meer informatie

Bel (070) 357 08 13 of stuur een e-mail naar opleidingen-web@sdbgroep.nl  voor meer informatie.

Aanmelden

Meer...


 

selfservice

& ondersteuning

SelfServiceDesk

Teamviewer

Contactgegevens