Zorgvraag gestuurd

roosteren

Faciliteer zelfsturing

door ESS / MSS
 • Zorgvraag gestuurd roosteren
 • Faciliteer zelfsturing door ESS / MSS

Risicomanagement


Scan uw organisatie

Talentmanagement

Altijd op de juiste plek
 • Risicomanagement <br />Scan uw organisatie
 • Talentmanagement Altijd op de juiste plek

Onze belofte:

Wij automatiseren en optimaliseren de administratieve processen in de zorg

 

Wij automatiseren de administratieve processen in de zorg. Met onze oplossingen is de medewerker in staat om administratieve processen zelf uit te voeren en kunnen onze klanten de taken van managers en staf tot de essentie terugdringen.

Wij leveren de beste salarisverwerking van Nederland met zorgspecifieke oplossingen, van zorgvraag tot loonstrook. Onze kennis van de zorgmarkt stelt ons in staat producten te maken die flexibel genoeg zijn voor de veranderende zorgmarkt. Ze zijn zo simpel en gebruiksvriendelijk dat zorgmedewerkers in alle lagen van de organisatie ermee kunnen werken. Onze producten zijn altijd en overal beschikbaar en de ondersteuning van onze producten wordt geleverd door vakspecialisten, zowel op de helpdesk als door consultants.

Wij zijn een toegankelijke club met makkelijk benaderbare medewerkers en wij sturen niet voor elke vraag een factuur. Klanten zijn bij ons geen nummer, maar partner.

SDB GROEP BEGRIJPT, VERSIMPELT EN ONTZORGT

 

 

 

PAREL IN DE ZORG EN TOCH FAILLIET?!
PROACTIEF INSPELEN OP UITDAGINGEN IN DE ZORG

Op 26 september 2014 vond het SDB Bestuurderscongres plaats. Dit goedbezochte jaarlijkse congres, voorafgaand aan de Zorgmarathon, stond dit keer in het teken van het SDB Groep onderzoek Parel in de zorg en toch failliet?! Heeft u het Bestuurderscongres gemist? Vraag hier alsnog de publicatie aan. Lees meer

Anders dan voorgaande jaren is er voor een meer interactieve opzet gekozen. In aanloop naar het congres hebben de deelnemers online gereageerd op diverse stellingen. Deze uitkomsten werden door o.a. dagvoorzitter Ruud Koolen (hoofdredacteur Skipr) uitdagend met de bezoekers bediscussieerd. Lees meer


 

Neem contact

Met ons op

Neem nu contact op

Het laatste

Nieuws

1 oktober 2014
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: m.wortelboer

In dit bericht laten wij u in het kort kennis maken met de Top 10 van belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie. 

7 juli 2014
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: w.schumacher

De Werkkostenregeling wordt per 1 januari verplicht, en is op vijf belangrijke punten gewijzigd. SDB Groep ondersteunt u met een gratis Rekenmodel, regionale informatiesessies en praktische ondersteuning en advies.

17 juni 2014
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: w.schumacher
Uit onderzoek van SDB Groep onder zorgbestuurders blijkt dat het overgrote deel van hen de noodzaak en de urgentie van de transitie onderkent, maar dat de manier waarop zij hierop reageren, sterk uiteen loopt.

Opleidingen

& Evenementen

1
dec

Instructiedagen

Salaris 2014

 

In de periode van 24 november 2014 tot en met 2 december 2014 organiseert SDB Groep weer de zogenaamde ′instructiedagen′. Tijdens deze bijeenkomsten gaan wij in op de ontwikkelingen in de wetgeving en op de gevolgen hiervan voor SDB*Salaris en de andere applicaties van SDB Groep.

 

Hieronder een greep uit de onderwerpen die in ieder geval aan de orde zullen komen:

 • Inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid. Vernieuwing van het ontslagrecht, introductie van de transitievergoeding, beperking van de proeftijd, nieuwe regels voor flexibele arbeidsrelaties, wellicht een verbod op nul-urencontracten en een versobering van de Werkloosheidswet.
 • Wijzigingen in de fiscale behandeling van de pensioenopbouw. Verlaging van het opbouwpercentage. Geen pensioenopbouw over het salaris boven € 100.000. Wel de mogelijkheid om zelf te sparen.
 • Als het parlement akkoord gaat zal de Werkkostenregeling voor alle werkgevers gaan gelden. Een aantal belangrijke knelpunten zijn opgelost, maar dat gaat wel ten kosten van de vrije ruimte. Het noodzakelijkheidscriterium wordt geïntroduceerd voor een beperkte groep voorzieningen. En de berekening van de eindheffing verschuift naar het einde van het jaar.
 • De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. De personenkring voor het kort- en langdurend zorgverlof wordt uitgebreid. Er komt een regeling voor aanvullend zwangerschapsverlof bij extreme vroeggeboorte of ziekenhuisopname van de pasgeborene. Ook mogen werknemers volgens het wetsvoorstel elk jaar vragen om een andere arbeidsduur. Eind oktober wordt het voorstel in de Eerste Kamer behandeld.
 • Nieuw systeem van VAR-verklaringen. De opdrachtgever krijgt een eigen verantwoordelijkheid. Niet de fiscus maar de opdrachtgever moet de arbeidsrelatie vooral beoordelen. De opdrachtgever wordt daarmee mede verantwoordelijk voor de bepaling van de arbeidsrelatie. En dus ook voor de eventuele naheffing van de fiscus.
 • Nieuwe versie van SDB*Salaris. Sinds oktober is het systeem in 2014 platform onafhankelijk. Er is een belangrijke stap gezet in de richting van de mobile devices zoals smartphones en tablets. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe rapportagemethodiek, zodat binnenkort de overzichten toegankelijk en bewerkbaar worden voor de gebruikers.
 • Begin dit jaar is SDB*Iris uitgebreid met declaraties, urenregistratie en de interactieve loonstrook. Voor het laatste kwartaal staat op de planning de ontsluiting van de roosterfunctionaliteiten en het verzuimdossier inclusief ziek- en herstelmelding, waarna in 2015 het digitale personeelsdossier wordt toegevoegd. Ook zal in 2015 het fundament worden gelegd voor de volgende versie van het roostersysteem.

 

Tijdens de bijeenkomst ontvangt u weer een reader van de besproken onderwerpen. Als u niet bij 1 van de instructiedagen aanwezig kunt zijn, kunt u de reader na afloop van de instructiedagen downloaden van het informatiecentrum binnen SDB*Salaris.

 

Programma:

Tijdens de instructiedagen zullen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen:

-Wijziging van het ontslagrecht en de introductie van de transitievergoeding;

-De aanzegtermijn en verkorting van de ketenbepaling in de flexwet;

-Het verbod op nul-uren contracten in de zorg (als het kabinet daartoe besluit);

-Wijziging van het fiscale pensioenregime;

-Een nieuw systeem van VAR-verklaringen;

-Actualiteiten in de werkkostenregeling en introductie van het noodzakelijheidscriterium;

-Loonbetaling over verlof tijdens ziekte;

-Invoering van de Participatiewet

Uiteraard aangevuld met de sociale premies en inkomenseffecten 2015.

 

Voor wie interessant:

-Directie

-Salarisadministratie

-P&O - functionarissen

-Lijnmanagers

-Staf- en beleidsmedewerkers

-OR-leden.

 

Locaties en data:

Maandag 24 november 2014: ZC Malderburch te Malden

Dinsdag 25 november 2014: Driezorg, wonen, zorg en welzijn te Zwolle

Donderdag 27 november 2014: De Volckaert-SBO te Dongen

Vrijdag 28 november 2014: Hajé Hotel Heerenveen te Heerenveen

Maandag 1 december 2014: Kantoor SDB Groep te Leidschendam

 

Tijd:

13.30 uur tot 16.30 uur.

 

Aantal deelnemers:

Maximaal aantal deelnemers: 30 – 60 (afhankelijk van de gekozen locatie).

 

Kosten:

€ 75,00 per deelnemer (btw-vrijgesteld).

Aanmelding:

Uw aanmelding dient uiterlijk woensdag 19 november 2014 bij ons binnen te zijn

Uiterlijk in week 47 sturen wij u dan een bevestiging van uw aanmelding toe met een routebeschrijving naar de door u gekozen locatie. Wij hopen u op de komende instructiedagen te mogen begroeten.

Voor meer informatie bel (070) 357 08 65 of stuur een e-mail naar opleidingen-web@sdbgroep.nl

 

Aanmelden

Meer...