Ga naar de inhoud

Kinderopvang Un1iek | KindPlanner

Meer inzicht en gemak door koppeling KindPlanner en SDB Planning

Aan het woord is Els Berkeveld, manager Kinderopvang bij Un1ek. En Els kan het weten. Want in haar dagelijkse werk – “ik ben verantwoordelijk voor de aansturing van het totale opvangproces” – maakt zij ook de roosters. Daarnaast is zij voor collega-managers een vraagbaak ten aanzien van KindPlanner en SDB Planning. “Dat was ik voor een eerdere versie van het programma ook. Begin van dit jaar heb ik naar aanleiding van de koppeling een training gevolgd. Ik ben er dus aardig in thuis.”

‘Bij het maken van de roosters zie je door de koppeling van KindPlanner en SDB Planning in één oogopslag hoeveel medewerkers je nodig hebt. Dat is overzichtelijk en werkt snel en handig.’

Els Berkeveld | Manager Un1ek

Over Un1ek

Binnen Un1ek, een organisatie met meer dan twintig locaties voor opvang en onderwijs, wordt al sinds een jaar of zes, zeven gebruikgemaakt van SDB Planning. Niet lang daarna is de opvang- en onderwijsorganisatie ook gaan werken met KindPlanner, de oplossing waarmee onder andere de planning van de op te vangen kinderen inzichtelijk wordt gemaakt. “In dat programma zien we bijvoorbeeld per dag de aantallen kinderen die we kunnen verwachten. En ook wie er is afgemeld of ziek is.”

Voldoen aan BKR

Els is blij dat er begin van dit jaar een koppeling is gerealiseerd tussen SDB Planning en KindPlanner. Niet alleen omdat het efficiënter en makkelijker schakelen is met één partij die van de hoed en de rand weet. Maar ook omdat zij voorheen, net als collega-roosteraars, beide programma’s naast elkaar moest openen om op basis van het aantal kinderen en hun leeftijd zelf de zogenoemde beroepskrachtratio (BKR) uit te rekenen. Nu krijgen de roosteraars in één oogopslag te zien wat de verhouding is tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen in de groep. “Dat is erg handig voor de gemengde groepen. De samenstelling van zo’n groep, het aantal baby’s, dreumesen en peuters, bepaalt hoeveel mensen je moet inzetten. In het programma lees je direct af of je binnen de BKR zit of niet.”

Realtime inzicht

Niet alleen de manier waarop de gegevens worden gepresenteerd draagt bij aan meer in- en overzicht. De realtimeweergave is een ander niet-onbelangrijk pluspunt van de koppeling.

“Dat is zelfs van wezenlijk belang”, weet Els. Als een ouder een kind afmeldt, wil je dat als roosteraar direct weten, stelt zij. Zeker als het een dag voor de opvang is of op de ochtend zelf. “Omdat je door een afmelding soms minder medewerkers nodig hebt. Met het oog op de krappe arbeidsmarkt begrijpt iedereen dat je dat soort informatie direct wil weten.”

Meer actueel inzicht dus en meer gemak, waarin met de koppeling van KindPlanner en SDB Planning is voorzien.

Branche: Kinderopvang
Terug naar klantverhalen