Ga naar de inhoud

Vorm geven aan Community Care in 2030

.

Aspiratiesessies met bestuursleden rond het thema Community Care

In 2022 hebben we tijdens de DIZ Day de visie op de zorg in 2030 gepresenteerd. Door meerdere factoren en trends in de zorgsector gaan we op zoek naar een andere invulling van de huidige zorg en een nieuwe manier van denken. De term die we hieraan koppelen is Community Care: samen voor elkaar zorgen. Netwerkzorg waarin proactief wordt gehandeld, zorg geïntegreerd is en we samen verantwoordelijk zijn. Op 13 januari 2023 is het interne project Community Care gestart bij SDB Groep waar we medewerkers meenemen in deze nieuwe beweging. Daarnaast zijn in de periode van februari tot en met mei 2023 een drietal aspiratiesessies georganiseerd met bestuurders van zorginstellingen.

Samen verschil maken

Tijdens de aspiratiesessies hebben we vorm gegeven aan de eerste stappen richting onze visie op Community Care en een voorzichtige kijk op de uitrol. Met als doel aansluiting te vinden bij de markt en het naar buiten brengen van een gezamenlijke visie. De informatie, ambities, zorgen en verwachtingen vanuit het werkveld zijn aangedragen door bestuursleden: Jannette Booij – Stichting Zorgcentrum Huize Rosa, Hans van Petten – Alkcare, Gertjan Veening – Zorggroep Noordwest-Veluwe en Koos Moerland – CuraMare. In de drie aspiratiesessies hebben we ons gefocust op het verzamelen van context rondom Community Care in 2030. Op verschillende vlakken verandert de zorg en de mensen die daarbij betrokken zijn. Door de weergave van het (professionele) netwerk en de technische ondersteuningen en innovaties, zijn drie toekomstige zorgsituaties omschreven.

Mens en technologie

Al in de eerste aspiratiesessies werd duidelijk dat het netwerk rondom een zorgbehoevend iemand meer omvat dan alleen de professionele zorg. Binnen de community heeft iedereen een rol. Sommigen krijgen een nieuwe rol, laten zich omscholen of de invulling van de rol verandert. Zorgbehoevenden worden ondersteund door mens en technologie. Alles staat met elkaar in verbinding en is gericht op communicatie, educatie en informatie. De toekomst staat nog niet vast, maar verandering is nodig en geeft de zorg een ander gezicht. Ervaringen uit het verleden, huidige situaties bij zorginstellingen, nationale en internationale initiatieven en eigen professionele visies zijn meegenomen in het vormgeven van Community Care in 2030. Met die informatie zijn alle (nieuwe) rollen en de technologische ondersteuning gedefinieerd. Na de drie sessies zijn drie toekomstige zorgsituaties uitgewerkt in beeld en tekst. Die informatie delen we met ons innovation board voor een verdere uitwerking van onze visie op Community Care.

 

“De fases van hulpbehoevendheid gaan verschuiven. De zorg wordt zwaarder en er is meer intensieve zorg nodig.” – Gertjan Veening, voorzitter raad van bestuur, Zorggroep Noordwest-Veluwe

 

“De huishoudelijke hulp krijgt steeds meer een signaalfunctie. Zij zijn langer bij iemand aanwezig en kunnen daardoor beter observeren en signaleren.” – Jannette Booij, bestuurder Stichting Zorgcentrum Huize Rosa

 

“We willen samen met de zorg een beweging starten. Een slag slaan in wat we verstaan onder Community Care en spreken over de uitdagingen.” – Rens van den Berg, SDB Academy, SDB Groep

 

Het aantal mensen met een WLZ indicatie zal toenemen, alleen de capaciteit niet. Hierdoor ontstaat een tweedeling binnen deze kwetsbaarheid.” – Hans van Petten, bestuurder Alkcare

Terug naar blogartikelen