Ga naar de inhoud

Analytics binnen de zorg | Mike de Block

Omgekeerde Ringelmann-effect

Verschillende fases van informatiebehoefte, in- en uitstroom van expertise, bedrijfsfusies, standaardisatie en veranderende visies. Allemaal onderdelen die de positionering en uitvoering van analytics binnen de zorg beïnvloeden welke primair ingezet wordt om de kwaliteit van de zorg te meten en te verbeteren. ​

De verdere standaardisatie op het gebied van vastlegging van de kwaliteit is zeer waardevol voor de zorg (en nodig), al kent dit wel een kanttekening. Als collectief dragen we dan wel bij aan een groter inzicht. Het risico is dat er wordt gewacht op een nieuwe set aan indicatoren en uitkomsten waardoor de eigen slagkracht in de kwaliteitsbepaling mogelijk verminderd: Het Ringelmann-effect.​

Het roer

Je ziet dat een zorginstelling nu veelal aanstuurt op een voor gedefinieerde lijst met indicatoren waarop gemeten word. Het roer, waarmee de zee bevaren wordt, maar die zee is onrustig en onstuimig. Maar wat moet je dan: De zee jou met de wind mee laten voeren?​

Deze indicatoren zijn immers niet uit de lucht gegrepen, deze komen voort uit eigen ervaring maar ook af te leggen verantwoording, zowel in- als extern. ​

Verantwoording

Laten we nu dieper ingaan op de verantwoording. Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren zijn er vele goede initiatieven, wel moeten we waken dat de invulling niet het doel wordt. Worden de rapportages niet veelal achteraf gemaakt waarna geëvalueerd wordt hoe de kwaliteit de volgende keer te verbeteren? Een continu proces tot aan de verantwoording zou voor het moment van aanleveren juist al effect kunnen hebben. ​

Er worden dan ook landelijk stappen gezet om tot gestandaardiseerde verantwoording te komen. Dit kan helpen om één bron te vormen en betere aansluiting te vinden op de kwaliteitskaders. Naast analyse op de kwaliteit van de zorg draagt dit ook bij aan de kwaliteit van de registratie ervan, daar waar het begint.​

Wat nou als we dit nog een niveau hoger bekijken? Álle data die beschikbaar is kan immers ook bijdragen aan de samenstelling van deze kaders in tegenstelling tot enkel de vulling ervan. Dus in plaats vanuit de kaders de data aan te sluiten, de data mede gebruiken om de kaders te bepalen. ​

Samen

In plaats van direct te meten op deze indicatoren biedt al deze data ons de mogelijkheid om te kijken wat deze indicatoren beïnvloedt. Daardoor kun je in het moment tot aan de verantwoording te sturen in plaats van alleen achteraf. De landelijke standaardisatie is hier dus een eerste aanzet toe. Laten we vooral samen kijken hoe we dit verder kunnen vormgeven en ervoor waken dat verantwoorden niet het doel wordt. Samen zorgen we ervoor dat analytics binnen de zorg tot betere zorgverlening leidt.

Samen, met meer inzichten, effectievere sturing en een blijvende directe bijdrage van elk individu: Het omgekeerde Ringelmann-effect.

 

Mike de Block

Product Owner Analytics

Terug naar blogartikelen