Ga naar de inhoud

Data Pro certificaat voor onze ECD oplossing

Data Pro certificaat

De AVG is nu ruim een jaar van kracht. Naast de ISO27001 en NEN 7510 certificering vinden wij het belangrijk om minimaal evenveel aandacht te besteden aan privacy en dit aantoonbaar te doen. Met veel trots kunnen wij melden dat wij voor ons ons productdomein ECD een Data Pro Certificaat hebben behaald. De certificering is een dienst van branchevereniging Nederland ICT (nieuwe naam: NL Digital) en is op basis van gesprekken en afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens tot stand gekomen. De Data Pro Code is een nadere uitwerking van de verplichtingen voor data processors (verwerkers) op grond van artikel 28 Avg en is van toepassing op verwerkingen in Nederland. De Data Pro Code geeft concrete gedragsregels voor verwerkers. De kern daarvan vormen de informatieplichten voor de data processor en de verantwoording door middel van toezicht.

De Toekomst 

Borgen van privacy- en informatiebeveiliging in een organisatie is een continu proces. We blijven ons met zorg en aandacht inzetten om de kwaliteit van onze processen te waarborgen en te verbeteren. Heeft u vragen, of wilt u meer weten over ons informatiebeveiligingsbeleid of hoe wij met privacy omgaan, neemt u dan contact op met onze Security en Compliance Officer: avg@sdbgroep.nl

Terug naar blogartikelen