Ga naar de inhoud

Focus op communicatie in de keten: eOverdracht & PGO

In de komende tijd hebben steeds meer zorgbehoevenden verzorging nodig. En dat het liefst in de eigen omgeving en met oog voor persoonlijke behoeften. Dat betekent dat meer partijen betrokken zullen zijn bij de zorgverlening en -regeling. Informatie-uitwisseling is daarbij van cruciaal belang. Daarom focust SDB Groep zich de komende tijd op de communicatie in de keten rondom de cliënt door middel van eOverdracht & PGO. Het gaat uiteindelijk om de beste zorg voor de cliënt!

Open systeem

Onze focus ligt op het aanbieden van een open systeem. Door gangbare technieken en volgens vastgestelde standaarden (bijv. MedMij, ZIBS, …) willen wij jullie als zorgaanbieder de mogelijkheid geven optimaal connectie te maken met alle partijen in de keten. Dat is onze visie en daar investeren wij in.

SDB Groep neemt momenteel deel aan twee trajecten uit het zogenaamde VIPP programma. Dit is een door het ministerie opgezette versnellingskamer om de informatie-uitwisseling tussen cliënt/patiënt en zorgverleners te bevorderen. Het is ook bekend onder de naam “InZicht”.

Samen met klanten

Samen met zorgaanbieders De Zorgboog en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé richten wij ons op de verdere uitwerking van eOverdracht & PGO. Natuurlijk bieden wij jullie graag de beste oplossing aan rondom informatiedeling. Daarom worden mogelijke samenwerkingen verder verkend en staan wij open voor deelname aan andere trajecten.

Terug naar blogartikelen