Ga naar de inhoud

Gebruik BSN door werkgever of opdrachtgever

Gebruik BSN door werkgever of opdrachtgever

Door Giancarlo Baljet| Product Owner HR en Salaris, april 2022 – Wij krijgen nog regelmatig de vraag of een Burgerservicenummer (BSN) nu wel of niet geregistreerd of gebruikt mag worden. Hieronder een kort overzicht van wat er wel en niet is toegestaan.

Mogen organisaties mijn BSN gebruiken als ik daarvoor toestemming geef?

Nee, dat mag niet. Organisaties mogen uw burgerservicenummer alleen gebruiken als in de wet staat dat ze dat mogen. Staat het niet in de wet, dan mag het niet. Ook niet als u hiervoor toestemming zou geven.

Identificatienummer

Het BSN is een identificatienummer. Dat is een nummer dat bij wet is voorgeschreven om een persoon te identificeren. Het nummer mag alleen worden gebruikt voor de uitvoering van die wet. Of voor doeleinden die in de wet staan. Dat staat in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Mag mijn werkgever mijn BSN registreren?

Ja, dat mag. Uw werkgever heeft uw burgerservicenummer nodig om gegevens te kunnen uitwisselen met de Belastingdienst. In de Wet op de loonbelasting staat dat uw werkgever daarvoor uw BSN moet registreren.

Ik ben ZZP’er, Mag een opdrachtgever mijn BSN registreren?

Huurt een opdrachtgever u als zzp’er in met een overeenkomst van opdracht? Dan hoeft u uw burgerservicenummer (BSN) niet aan de opdrachtgever te verstrekken. Uw opdrachtgever hoeft dan namelijk geen loonheffingen voor u af te dragen. En heeft uw BSN dus niet nodig. Maar let op: ook al wordt het een ‘overeenkomst van opdracht’ genoemd, afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst kan er toch sprake zijn van loondienst tussen u en uw opdrachtgever. Bij loondienst heeft de opdrachtgever uw BSN nodig voor de afdracht van loonheffingen. En mag de opdrachtgever uw burgerservicenummer dus wél registreren.

Mag mijn werkgever mij verplichten mijn BSN als inlognaam te gebruiken?

Nee, dit mag niet. Uw werkgever mag uw burgerservicenummer (BSN) alleen gebruiken voor het in de wet genoemde doel van uitwisseling van loongegevens met de Belastingdienst.

Mag mijn werkgever mijn BSN aan de arbodienst of bedrijfsarts doorgeven

Noodzakelijk
Om werkzaamheden uit te kunnen voeren voor uw re-integratie, heeft de arbodienst of bedrijfsarts gegevens van u nodig. Deze mag daarbij gebruikmaken van uw BSN. Uw werkgever is verplicht om op tijd alle noodzakelijke informatie aan de arbodienst of bedrijfsarts door te geven, waaronder dus uw BSN

Niet noodzakelijk
Gaat het niet om de individuele behandeling van een medewerker? Maar om algemeen advies van de arbodienst of bedrijfsarts aan uw werkgever over het verzuim binnen de organisatie of over de arbeidsomstandigheden? Dan is het gebruik van het BSN niet noodzakelijk. Uw werkgever mag het BSN van de medewerkers dan niet doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Terug naar blogartikelen