Ga naar de inhoud

Instructiedagen salaris 2020

WIjziging programma Instructiedagen salaris 2020 per 4 november

Vanwege de strengere quarantaineregels per 4 november is het helaas niet mogelijk om op locatie deel te nemen. U kunt inschrijven voor online deelname op de vier datums die hieronder genoemd staan.

Volop nieuws over het vakgebied

Dit jaar zou de regering een ‘beleidsarme’ periode nastreven. Dit om de overbelaste uitvoerders Belastingdienst en UWV enigszins te ontzien. Desondanks zijn er voldoende ontwikkelingen in de personeels- en salarisadministratie die uw aandacht vragen. Een greep uit de onderwerpen:

– uiteraard bespreken we de maatregelen in verband met corona:

  • -de zorgbonus
  • -thuiswerken, kostenvergoedingen
  • -uitruilen reiskosten en hoe zit het nu met de fiscale ruimte
  • -urengrens 30% meeruren op jaarbasis voor lage premie WW
  • -verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

– deze zomer werd (opnieuw) een belangrijk akkoord bereikt over de herziening van het pensioenstelsel; houdt u het nog bij?
– de WAB gaat per 1-1-2021 volledig van start; waarop te letten
– het systeem van de salarisberekening verandert; de gevolgen voor werknemers en voor uw administratie
– veranderingen in de pensioenadministratie bij PFZW
– eerste ervaringen met de WIEG
– contracten, dienstverbanden, inkomstenverhoudingen; wat u erover moet weten

Data instructiedagen salaris 2020

Dit jaar zullen de bijeenkomsten worden georganiseerd van 23 november t/m 1 december.
Vanwege de landelijke situatie rond het coronavirus is het alleen mogelijk om online deel te nemen. Na inschrijving ontvangt u een unieke link voor de datum van uw keuze. De eerder vermelde mogelijkheid om op locatie deel te nemen is helaas vervallen. Dit naar aanleiding van de strengere landelijke maatregelen die gelden van 4 t/m -vooralsnog- 18 november.

Data, tijden en locaties:

Datum:             Maandagmiddag 23 november 2020

Tijd:                 van 13:30 uur tot 16:30 uur

Datum:             Woensdagmiddag 25 november 2020

Tijd:                 van 13:30 uur tot 16:30 uur

Datum:             Donderdagmiddag 26 november 2020

Tijd:                 van 13:30 uur tot 16:30 uur

Datum:             Dinsdagmiddag 1 december 2020

Tijd:                 van 13:30 uur tot 16:30 uur

Kosten:

€ 145,– per deelnemer (ex BTW).


Meer informatie?

Bel (070) 357 08 00 of stuur een e-mail naar opleidingen@sdbgroep.nl.


Aanmelding


[button link=”https://www.sdbgroep.nl/aanmelden-instructiedagen-salaris-2020/” tekst=”Aanmelden”]

U kunt zich uiterlijk vrijdag 13 november 2020 aanmelden voor de instructiedag van uw keuze. Hierna sturen wij u een bevestiging van uw aanmelding toe. Wij hopen u en of uw collega(’s) tijdens de komende instructiedagen online te mogen begroeten.

Terug naar blogartikelen