Ga naar de inhoud

Mackathon Zorg en Welzijn 2022

Wat is er bijna nog mooier dan werken in de kinderopvang? Er voor zorgen dat dat organisaties en medewerkers daadwerkelijk het verschil kunnen maken voor hulpbehoevenden, ouders en hun kinderen! Gelukkig zijn wij niet de enige die hier zo over denken: ook de studenten van onder meer het Nova College en InHolland zien deze meerwaarde voor de samenleving. Dit bleek tijdens de Mackathon Zorg en Welzijn 2022.

Bij SDB Groep maken we het verschil door het ontwikkelen en leveren van software die de administratieve last van werknemers in de kinderopvang en de zorg tot een minimum beperkt. Daarbovenop stellen we organisaties door middel van stuurinformatie in staat om in te spelen op veranderingen nu én in de toekomst.

Wij vinden het belangrijk om veel aandacht aan maatschappelijke projecten te besteden. Dit doen we met ons project ‘SDB Cares’, maar ook door initiatieven vanuit scholen te ondersteunen, bijvoorbeeld door software gratis ter beschikking te stellen en workshops te verzorgen. Onlangs hebben we twee projecten gesteund bij respectievelijk het Nova College en InHolland Alkmaar, waar studenten met veel enthousiasme aan projecten voor de kinderopvang aan de slag zijn gegaan.

Mackathon Zorg en Welzijn 2022

Tijdens de Makathon Zorg en Welzijn 2022 zijn studenten, zorg- en welzijn instellingen en experts op zoek gegaan naar slimme oplossingen om werkdruk te verlagen en werkplezier te verhogen. Tijdens de Makathon ontwikkelden teams van bedrijven, medewerkers van (zorg) instellingen en studenten samen oplossingen voor geselecteerde vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van zorg- en welzijnsinstellingen. De eerste dag identificeerden de verschillende groepen de uitdagingen en onderzoeken ze mogelijke oplossingen. Op de tweede en derde dag brachten de studenten de oplossing een stuk verder door deze uit te werken in een prototype en deze te presenteren aan een jury.

Tijdens de eerste dag heeft Natascha Spijker, Director People & Places bij SDB Groep, een workshop verzorgd rondom het thema ‘Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk’, ter inspiratie voor de studenten.

10 uitdagingen getackeld

In totaal zijn er 10 groepen gevormd die hun creativiteit hebben losgelaten op échte uitdagingen van bedrijven. De groepen hebben stuk voor stuk goede, bruikbare prototypes opgeleverd die varieerden van een noice- cancellingdevice om geluidprikkels te kunnen verminderen bij bewoners van SEIN (eerste prijs) tot een Keuzeboom-app voor kinderen (BSO) om iets te kiezen wat ze leuk vinden om te gaan doen.

Onze klant Les Petits kinderopvang wil de derde prijswinnaar een kans geven om het door hen gepresenteerde concept door te ontwikkelen: een chatfunctie in de SDB Octopus app om client om clientcasussen tussen BBL/BOL (zorg of pedagogisch medewerker)leerlingen en hun begeleider te bespreken. Dit chatgesprek kan ook ingepland worden op basis van beschikbaarheid van de begeleider. Deze beschikbaarheid wordt opgehaald vanuit SDB Planning.

Met al deze mooie innovatieve oplossingen kunnen we met recht spreken van een geslaagde 4e editie van de Mackathon Zorg en Welzijn waarvoor wij niet alleen software & expertise beschikbaar hebben gesteld, maar ook waarbij Kees Nooteboom fungeerde als één van de juryleden.

Eindproject InHolland: Dashboard voor Forte Kinderopvang

InHolland heeft de filosofie om zoveel mogelijk gebruik te maken van echte casussen uit het bedrijfsleven, om leerlingen zoveel mogelijk de praktijk te laten ervaren. Het afgelopen half jaar zijn 2e jaars-leerlingen van InHolland Alkmaar aan de slag gegaan met hun eindopdracht, geformuleerd door Forte Kinderopvang. Deze klant van SDB Groep was op zoek naar een dashboard die informatie uit verschillende systemen samenbrengt en het management zo informatie geeft om op te kunnen sturen. Informatie die financiële inzichten geeft, maar ook inzichten op het gebied van personeel en kindplanning.

In vier groepen zijn de studenten aan de slag gegaan om samen met Forte Kinderopvang te identificeren welke informatie relevant is om te tonen op het dashboard, te analyseren waar de data vandaan ontsloten moet worden en hoe het beste tot 1 geïntegreerd dashboard te komen. Daarbij was het voor Forte Kinderopvang van cruciaal belang dat de onderdelen van het dashboard informatie op dezelfde manier zou weergeven. Naast het werken binnen de vier groepen, was het onderling samenwerken tussen de groepen daarom van belang om tot een bevredigend resultaat te komen.

Het eindresultaat Mackathon Zorg en Welzijn 2022

Tijdens de eindpresentatie van de verschillende groepen bleek het grote enthousiasme waarmee ze aan de slag zijn gegaan. Ze hebben zich echt verdiept in de behoeften van Forte Kinderopvang en zijn met software-leveranciers zoals SDB Groep om tafel gegaan om data te kunnen ontsluiten. Uiteraard hebben wij ze hier met plezier bij geholpen.

Het resultaat? Een prachtig dashboard, gebouwd in Power BI, dat het management van Forte Kinderopvang een goed inzicht biedt in financiële gegevens, personeels- en kindplanning. Hierdoor is Forte Kinderopvang in staat om mogelijke risico’s vroegtijdig te signaleren en hierop te acteren. Arthur de Flart, directeur en bestuurder bij Forte Kinderopvang vatte het traject als volgt samen: “Fantastisch om te zien hoe enthousiast en betrokken de leerlingen aan de slag zijn gegaan met de opdracht. Met als resultaat een dashboard dat ons overzicht en inzicht brengt.”

De Mackathon Zorg en Welzijn 2022 is daarmee tot een geslaagd einde gekomen.

Terug naar blogartikelen