Ga naar de inhoud

Share in Care

Share in Care, ketenoverstijgend data uitwisselen

Mike de Block, september 2019

Ons Zorgplatform geeft je niet alleen de stuurinformatie die je nodig hebt. Het geeft je ook inzichten om te delen. Om samen met zorgaanbieders die het Zorgplatform ook gebruiken andere invalshoeken te zien en met elkaar te anticiperen op het (on)bekende. Dat te vertalen naar concrete verbeteracties en de kosten te delen. Zo krijgt ieder idee om het morgen beter te doen nu al een kans. Zonder steeds opnieuw het wiel uit te vinden.

Volop kansen voor betere zorg
De gedachte achter Share in Care is dat alle gebruikers van het Zorgplatform kennis en stuurinformatie onderling en zelfs ketenoverstijgend kunnen uitwisselen. Want als de informatie er toch is, kun je het maar beter goed gebruiken. Om prestaties met andere zorgaanbieders te vergelijken, van elkaar te leren en samen impact te maken op de kwaliteit van zorg. Door in de praktijk bewezen rapportages en dashboards in de Zorgplatform bibliotheek uit te wisselen. En die bibliotheek met elkaar uit te breiden voor nieuwe initiatieven en nog betere ideeën.

Altijd samen een stap vooruit
Het Zorgplatform sluit altijd aan bij wat er nog niet is, maar wel gaat komen. Want zorgen doen we tenslotte ook morgen voor elkaar. Zo helpt de Data Auditor de kwaliteit van data te verbeteren en de betrouwbaarheid van rapportages te waarborgen. Zijn er enquêtemodules voor kwaliteitsrapportages om op basis van feedback van cliënten gerichte verbeterplannen te maken. En kun je ook denken aan het integreren van sensorinformatie (IoT) en het helder voorspellen van budgetten en de in- en doorstroom van cliënten. Allemaal mogelijk door jouw input te combineren met wat bij andere zorginstellingen goed werkt. Of straks kan, en dat zonder data scientist.

Voor minder kosten dan maatwerk
We zetten het Zorgplatform in voor kennisdeling. Dat betekent dat we in de praktijk bewezen dashboards beschikbaar stellen aan alle gebruikers van het Zorgplatform. Je plukt een dashboard uit de Zorgplatform bibliotheek, en laat deze los op je eigen data. Dan zie je meteen of de informatie ook voor jouw vraag verhelderend werkt. En zo eenvoudig als dat klinkt, is het ook. Zo creëren we met elkaar een uniek kennisplatform waar bewezen stuurinformatie beschikbaar is tegen een fractie van de kosten van een maatwerkoplossing.

Terug naar blogartikelen