Ga naar de inhoud

Uw salarisverwerking bij SDB Groep in 2021 

Al eerder hebben we er over geschreven: in 2021 zal de manier waarop SDB Groep de salarisberekeningen uitvoert gewijzigd worden. Wat deze wijzigingen inhouden leest u in dit artikel.

Naar één methode 

Van oudsher heeft u de keuze uit verschillende methodes: het ‘achteraf’ berekenen en ‘normaal’. Bij de methode ‘normaal’ wordt onderscheid gemaakt naar het boeken van de roosterresultaten over december: in het huidige jaar of in januari van het volgende jaar. 

In de nieuwe opzet zal voor alle werkgevers dezelfde methode worden gehanteerd. De nieuwe methode combineert alle voordelen van de oude methodes. Het wordt een systeem waarin iedereen erop vooruitgaat. Voor werkgevers en werknemers wordt het overzichtelijker welke gewerkte uren zijn afgerekend. Voor SDB Groep wordt de software minder complex, waardoor we het serviceniveau kunnen verbeteren. 

Wat gaat er veranderen 

De eerste verandering is al merkbaar in december van dit jaar. Alle werkgevers gaan de resultaten uit het rooster van december afrekenen en boeken in het huidige jaar 2020. Het “meenemen” van de roosters naar 2021 wordt niet meer gefaciliteerd. Met het oog op de regelgeving van de wet arbeidsmarkt in balans is dit een slimme stap. Immers in 2020 wordt de premie Awf niet gecorrigeerd voor te veel gewerkte uren (éénmalige uitzondering vanwege de corona-crisis). Het meenemen van de in december gewerkte uren naar 2021 zou betekenen dat u volgend jaar minder speelruimte heeft voor de inzet van personeel. In de jaren daarna blijft deze methode gelijk. 

Vanaf januari 2021 worden veel overzichten in een nieuwe vorm gepresenteerd. We nemen de gelegenheid te baat om verouderde controlelijsten in pdf-formaat om te zetten naar een flexibel CSV-formaat. Zo kunt u ze zelf eenvoudig verder verwerken tot de door u gewenste managementinformatie. 

De resultaten uit het goedgekeurde werkrooster zullen na afloop van de maand worden verwerkt in de eerstvolgende salarisberekening. Echter in tegenstelling tot wat bij ‘normaalverwerking’ gebruikelijk was, worden ze geboekt in de oorspronkelijke maand. Doordat we de salarisspecificatie en andere overzichten inhoudelijk aanpassen, blijft het voor de medewerker duidelijk welke uren precies zijn afgerekend. Het grote voordeel van ‘achterafverwerking’, namelijk dat de kosten in de juiste maand geboekt worden, combineren we zo met de eenvoud van ‘normaalverwerking’ waarbij geen uitgifte en periodieke herberekening van een penvoorschot noodzakelijk is. 

In de komende maanden zullen we meer details over de wijziging naar buiten brengen. 

 

Reageren? Stuur een email aan jeroen.schrage@sdbgroep.nl 

Terug naar blogartikelen