Ga naar de inhoud

WAB en tijdelijke uitbreiding contracturen

Geschreven door Jeroen Schrage, 4-5-2020

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en tijdelijke uitbreiding aantal contracturen

In de aanloop naar introductie van de WAB heeft SDB Groep voorlichting gegeven over het omgaan met flexibele inzet van medewerkers. Werknemers met een parttime contract (minder dan 35 uur gemiddeld op jaarbasis) mogen in totaal niet meer dan 30% méér verloonde uren hebben in de loonaangifte dan hun totaal aantal contracturen. Wordt deze grens overschreden, dan moet met terugwerkende kracht over het gehele jaar de hoge premie WW worden afgedragen.

De tip van SDB Groep

De tip die SDB Groep u heeft gegeven is om -indien een situatie van extra werken is te voorzien- de contracturen per week voor de duur van deze extra inzet te verhogen. Daarmee wordt overschrijding van de 30% grens zoveel mogelijk voorkomen.

Ook andere softwareleveranciers en werkgeversorganisaties gaven in de aanloop naar de introductie van de WAB dit advies. Echter vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werd de uitleg van de WAB op het laatste moment gerepareerd, door te stellen dat een tijdelijke uitbreiding leidt tot het ontstaan van een aparte arbeidsovereenkomst van tijdelijke duur, die tegen het hoge WW tarief moet worden belast. (zie: document premiedifferentiatie WW d.d. 15 december 2019)

Definitief

Na veelvuldig overleg tussen de verschillende partijen heeft SZW nu definitief aangegeven dat een tijdelijke uitbreiding van de contracturen in de loonaangifte moet worden aangegeven als een aparte inkomstenverhouding. Daarop moet de hoge premie WW toegepast worden. Om de softwareleveranciers in de gelegenheid te stellen de benodigde aanpassingen te doen, geldt er een overgangsregel tot 1-1-2022.

Vanwege de Coronacrisis was de 30% overwerkregeling in de WAB al uitgesteld tot 1-1-2021, waardoor in de praktijk nu een werkbare situatie ontstaat.

Nieuw advies:

In 2020 heeft het geen praktisch nut om een tijdelijke uitbreiding van de contracturen af te spreken. Indien een medewerker (aanzienlijk) meer uren werkt, kunnen deze het best worden verloond als ‘extra uren’. Aan het einde van het jaar vindt géén controle plaats op het aantal verloonde uren. Er is geen risico dat u alsnog het hoge tarief premie WW moet afdragen. Muteert u dus vooral niet het vast overeengekomen aantal contracturen per week, tenzij het gaat om een wijziging voor onbepaalde tijd.

De gewerkte uren van december 2020 rekent u het beste af in een extra salarisverwerking (13e run). Dus vóórdat u de jaarovergang uitvoert. Hiermee creëert u een voordelige start van 2021, het jaar waarin de 30% overwerkregeling wél weer van kracht wordt. Let hier vooral op als u gewend bent om de roosters van december te verlonen bij het salaris van januari van het nieuwe jaar. Dat is vanaf nu erg onvoordelig.

Keuzes in 2021

In 2021 heeft u de keuze. Indien een medewerker (aanzienlijk) meer werkt kunt u dit als extra uren verlonen en het hele jaar goed monitoren dat de 30% overwerkgrens niet wordt overschreden. Of u geeft in de software aan dat het contract tijdelijk wordt uitgebreid. Over de uitbreiding betaalt u dan de hoge premie. Maar let op: indien wordt gekozen voor een tijdelijke uitbreiding geldt de 30% overwerkregel nog steeds. Dus als de inzet nóg hoger is, dan bestaat nog steeds de kans dat over het gehele contract achteraf de hoge premie WW moet worden afgedragen.

SDB Groep gaat ervoor zorgen dat het met ingang van 1-1-2021 mogelijk wordt om zo’n tijdelijke uitbreiding van de contracturen op een handige manier vast te leggen.

Verplichting in 2022

Per 1-1-2022 wordt het definitief verplicht om een tijdelijke uitbreiding van contracturen als een apart dienstverband (een aparte inkomstenverhouding) op te geven aan de Belastingdienst. Dit gaat dan ook gelden voor het doorbetalen van een uitkering namens UWV (werkgeversbetaling). Over dit laatste volgt later meer nieuws.

Uiteraard blijft het mogelijk om op enig moment de contracturen per week te verhogen, en op een later moment weer te verlagen, zónder dat u daarbij aangeeft dat het om een tijdelijke uitbreiding gaat. De software zal dan het lage tarief WW blijven toepassen. De Belastingdienst heeft aangekondigd om vanaf 2021 actief op dit gedrag te controleren. De gevolgen zijn dan voor rekening van de inhoudingsplichtige.

Tip

in de uitvoer van de salarisberekening kunt u een bestand WABxxxx.csv downloaden. Dit bevat -lezend van links naar rechts- een uitgebreide specificatie van de premie WW, mét de actuele stand van de verloonde uren ten opzichte van de 30% overwerkregeling.

Terug naar blogartikelen