Hallo Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Manieren van leren

Manieren van leren

Vanuit SDB Academy faciliteren we verschillende manieren van leren. Het is mogelijk om zelf kennis op te doen vanuit korte micro-learnings en uitgebreide e-learning cursussen, maar je kunt ook samen leren rondom de multi-touch Beeldtafel of in de online leeromgeving. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden en de verschillen en leggen je uitgebreid uit wat werkplekleren voor jouw organisatie kan betekenen.

Professionaliseren en deskundigheid bevorderen

De leeroplossingen van SDB Academy zijn gericht op zowel het professionaliseren van de medewerkers als het bevorderen van de deskundigheid én de combinatie hiervan. Bij deskundigheidsbevordering gaat het om gestructureerd leren en is het doel vaak om een certificaat of diploma te behalen. Content is vooraf beschikbaar voor de deelnemer. Bij professionalisering leer je vanuit werkervaringen. Wat maak je op je werk mee en wat leer je daarvan? Deelnemers gaan samen in gesprek en brengen vaak eigen content in die gerelateerd is aan de ervaring. Een continu leerproces en een leercultuur binnen de zorgorganisatie zijn hierbij belangrijk.

ProfessionaliserenDeskundigheid bevorderen
Accent op informeel lerenAccent op formeel leren
Vertrekpunt individu en zijn werksituatiesVertrekpunt inhoud
Start met zichtbaar makenStart met opleidingsreflex
Gericht op loopbaanontwikkeling Gericht op functioneren / inzetbaarheid
Diep leren Memoriseren en aantonen
KennisdelingKennisverwerving
Toetsen is formatief Toetsen is summatief

Wat is werkplekleren?

Als je invulling wilt geven aan de strategische leer- en ontwikkelfunctie en een leercultuur wilt realiseren voor de organisatie, is werkplekleren een goede oplossing. Bij werkplekleren vormt de werksituatie van de medewerker het vertrekpunt. Hier is dan ook geen curriculum aan verbonden. Het gaat om betekenisvol van en met elkaar leren en presteren in de dagelijkse praktijk. Daarbij is de medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en worden werksituaties omgezet naar leersituaties.

Nagenoeg iedere werksituatie leent zich voor werkplekleren. Denk hierbij aan het voeren van een moeilijk gesprek met een cliënt of een verpleegkundige handeling.

Er zijn verschillende benaderingen van werkplekleren. Eén van deze benaderingen is het model van Werkplekleren met Leertechnologie welke is ontwikkeld door dr. Jos J.M. Baeten. Het model is gebaseerd op theoretische inzichten en bestaat uit toepassingen en diverse werk- en leervormen. Dit model staat centraal in veel van onze leeroplossingen.

Opbrengsten en resultaten

Wanneer de leerprincipes van Werkplekleren met Leertechnologie strategisch verankerd en breed ingezet worden in jouw organisatie, dan mag je na verloop van tijd de volgende opbrengsten voor deelnemers en resultaten voor de organisatie verwachten.

Opbrengsten
voor de deelnemers

 • Zijn leerprofessionals
 • Nemen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling
 • Zijn geïnspireerd door deze manier van werkplekleren
 • Nemen meer initiatieven
 • Delen hun kennis en expertise meer met collega’s
 • Kunnen beeldend leren
 • Hebben een hogere retentie van het geleerde
 • Kunnen omgaan met feedback

Resultaten
voor de organisatie

 • Organisatiedoelen worden eerder een beter behaald
 • Binnen de organisatie bestaat een groter zelfoplossend vermogen
 • Medewerkers presteren beter
 • Medewerkers functioneren beter binnen hun team
 • Betere teamprestaties en betere werkproducten
 • Werkprocessen verlopen flexibeler
 • Een kritischere houding ten opzichte van het beleid en het verloop van werkprocessen
 • Er ontstaat een leer- en feedbackcultuur
 • Medewerkers zijn meer aanwezig op de werkplek omdat er minder verlet is voor scholing
 • Minder externe trainingskosten, maar meer interne ontwikkelkosten
 • De leer- en ontwikkelfunctie wordt versterkt
 • De afhankelijkheid van (leer)technologie wordt groter
 • De Expert Werkplekleren heeft een cruciale rol, waardoor er enige afhankelijkheid ontstaat