Ga naar de inhoud

Duurzame inzetbaarheid

Hier vind je alles over onze interventies die SDB Groep aanbiedt rondom duurzame inzetbaarheid. Deze zijn allemaal gebaseerd op werkplekleren met beeldend trainen: van en met elkaar leren op een aansprekende manier waarbij de werkpraktijk het vertrekpunt vormt. De interventies geven praktische handvatten en tools om met diverse thema’s aan de slag te gaan.

Heb je interesse in een interventie op een ander thema? We kijken graag naar hoe we jullie hierbij kunnen ondersteunen.

Achtergrond beeldend trainen

De Beeldsessie is een leervorm waarbij een groep collega’s aan de slag gaat onder begeleiding van een trainer. Op de beeldtafel analyseren deelnemers een praktijkvideo. Vervolgens selecteren ze beelden uit de video waarmee zij samen een betekenisvolle dialoog aangaan. In de praktijk zijn alle deelnemers aan deze training continu actief bezig met analyseren en het met én van elkaar leren.

Kenmerken van onze werkwijze

 • Ontlasten van zorgorganisaties
 • Interventies met een korte doorlooptijd met veel impact
 • De werkpraktijk vormt het vertrekpunt
 • Werksituaties omzetten naar leersituaties
 • Zichtbaar maken van ontwikkelbehoefte & ontwikkeling
 • Leren met en van elkaar
 • Cyclus van verbinden, verdiepen en reflecteren

Omgaan met werkdruk

De interventie geeft praktische handvatten en tools om de werkdruk te reduceren. In afstemming met de zorginstelling kan het traject ingevuld worden naar het gewenste aantal bijeenkomsten, groepen en tijdsduur en kunnen accenten anders worden gelegd.

 • Doorlooptijd: 2 maanden
 • Bijeenkomsten: 3
 • Maximaal aantal deelnemers per groep: 8

Opbouw

 • 1e bijeenkomst: het team van maximaal 8 deelnemers maakt een scan om de ontwikkelbehoeften in kaart te brengen. Vervolgens maken ze tijdens de interactieve beeldsessie een analyse van hun werksituatie. De deelnemers dragen onder begeleiding van de trainer oplossingen aan, en gaan daarmee aan de slag in de praktijk.
 • 2e bijeenkomst: de deelnemers delen hun ervaring uit de praktijk en gereflecteerd hierop, de uitkomsten worden vertaald naar een concreet en realistisch actieplan.
 • 3e bijeenkomst: er wordt stilgestaan bij de ontwikkeling aan de hand van een tweede scan. Tevens is er een terugblik op de voorgaande bijeenkomsten en worden de opbrengsten en belemmeringen t.a.v. het actieplan besproken. Op basis van de uitkomsten maakt het team onder begeleiding van onze trainer concrete afspraken en vervolgstappen welke worden vastgelegd in het actieplan .Daarbij wordt bepaald wie/welke partijen betrokken zijn bij de uitvoering van het plan en welke invloed zij uitoefenen. Deze partijen worden meegenomen in het actieplan.

Resultaten

Deelnemers ontwikkelen kennis en vaardigheden op het gebied van omgaan met werkdruk en kunnen met concrete acties aan de slag. Deelnemers delen hun kennis meer met collega’s en maken meer gebruik van elkaars kennis en expertise. Voor de zorgorganisatie is er een bijdrage geleverd de duurzame inzetbaarheid.

Eigen regie

De interventie geeft praktische handvatten en tools om de om hun eigen regie te leren pakken met betrekking tot werk en privé balans en zich bewust te worden van hun eigen kracht- en ontwikkelpunten. In afstemming met de zorginstelling kan het traject ingevuld worden naar het gewenste aantal bijeenkomsten, groepen en tijdsduur en kunnen accenten anders worden gelegd.

 • Doorlooptijd: 2 maanden
 • Bijeenkomsten: 3
 • Maximaal aantal deelnemers per groep: 8

Opbouw

 • In de 1e bijeenkomst gaan maximaal 8 deelnemers met behulp een comfortzone scan en de interactieve beeldtafel aan de slag om hun eigen regie te leren pakken met betrekking tot werk en privé balans en zich bewust te worden van hun eigen kracht- en ontwikkelpunten. De deelnemers dragen onder begeleiding van de trainer oplossingen aan, en gaan daarmee aan de slag in de praktijk.
 • In de 2e bijeenkomst delen de deelnemers hun ervaring uit de praktijk en wordt hierop gereflecteerd, de uitkomsten worden vertaald naar een concreet en realistisch actieplan.
 • In de 3e bijeenkomst wordt stilgestaan bij de ontwikkeling aan de hand van een tweede scan. Tevens is er een terugblik op de voorgaande bijeenkomsten en worden de opbrengsten en belemmeringen t.a.v. het persoonlijke actieplan besproken. Op basis van de uitkomsten maken de deelnemers onder begeleiding van onze trainer concrete vervolgstappen die in het persoonlijk actieplan worden vastgelegd. In dit actieplan wordt ook besproken wie en welke partijen betrokken zijn bij de uitvoering van het plan en welke invloed zij uitoefenen. Deze partijen worden meegenomen in het persoonlijk actieplan.

Resultaten

Deelnemers ontwikkelen kennis en vaardigheden en krijgen praktische handvatten en tools om te eigen regie van de deelnemer te versterken en te verankeren. Deelnemers delen hun kennis meer met collega’s en maken meer gebruik van elkaars kennis en expertise. Voor de zorgorganisatie is er een bijdrage geleverd de duurzame inzetbaarheid.

Samenwerken

De interventie geeft praktische handvatten en tools om de samenwerking tussen teamleden te versterken.

 • Doorlooptijd: 2 maanden
 • Bijeenkomsten: 3
 • Maximaal aantal deelnemers per groep: 8

Opbouw

 • In de 1e bijeenkomst maakt het team van maximaal 8 deelnemers een scan om de ontwikkelbehoeften in kaart te brengen. Vervolgens maken ze tijdens de interactieve beeldsessie compilatie wat voor hun samenwerken betekent en wat hun uitdagingen/of belemmeringen als team zijn. De deelnemers dragen onder begeleiding van de trainer oplossingen aan, en gaan daarmee aan de slag in de praktijk.
 • In de 2e bijeenkomst delen de deelnemers hun ervaring uit de praktijk en wordt hierop gereflecteerd, de uitkomsten worden vertaald naar een concreet en realistisch actieplan.
 • In de 3e bijeenkomst wordt stilgestaan bij de ontwikkeling aan de hand van een tweede scan. Tevens is er een terugblik op de voorgaande bijeenkomsten en worden de opbrengsten en belemmeringen t.a.v. het actieplan besproken. Op basis van de uitkomsten maakt het team onder begeleiding van onze trainer concrete afspraken en vervolgstappen welke worden vastgelegd in het actieplan. Daarbij wordt bespreken wie/welke partijen betrokken zijn bij de uitvoering van het plan en welke invloed zij uitoefenen. Deze partijen worden meegenomen in het actieplan.

Resultaten

Deelnemers ontwikkelen kennis en vaardigheden op het gebied van samenwerken en kunnen met concrete acties aan de slag. Deelnemers delen hun kennis meer met collega’s en maken meer gebruik van elkaars kennis en expertise. Voor de zorgorganisatie is er een bijdrage geleverd de duurzame inzetbaarheid.