Ga naar de inhoud

Niet Rennen maar Plannen

Meer grip op problemen in het dagelijks leven als gevolg van cognitieve- en vermoeidheidsklachten

Het programma Niet Rennen Maar Plannen – online helpt patiënten om meer grip te krijgen op problemen in het dagelijks leven als gevolg van cognitieve- en vermoeidheidsklachten. De inhoud van Niet rennen maar plannen – online is gebaseerd op verschillende effectieve behandelprotocollen voor cognitieve revalidatie die succesvol in revalidatiezorg worden toegepast. In het programma komen verschillende thema’s aan bod, zoals beperkte belastbaarheid, snelheid van informatieverwerking, geheugen en uitvoerende functies. Er kan extra aandacht worden besteed aan onderwerpen die voor een patiënt van belang zijn.

Onderaan deze pagina vind je het aanmeldformulier.

Ontwikkeling

Niet Rennen maar Plannen is niet nieuw, het wordt al jaren op papier aangeboden aan mensen met hersenletsel. De wens om het om te zetten naar een online programma was er ook al langer. Een samenwerkingsverband tussen de oorspronkelijke ontwikkelaars Maastricht University en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en de nieuwe partners Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en GGZ instellingen GGZ Ingeest en GGZ Noord Holland Noord maakte dit mogelijk. Samen met Jouw Omgeving, een platform voor effectieve online hulp, is het programma uitgebreid en geschikt gemaakt voor online gebruik.

Voor wie?

Niet Rennen Maar Plannen – Online is geschikt voor patiënten met milde tot matige cognitieve problemen als gevolg van diverse aandoeningen. Het programma wordt gebruikt binnen de cognitieve revalidatie voor de behandeling van mensen met hersenletsel en is nu beschikbaar voor revalidatieprofessionals in ziekenhuizen, revalidatiecentra en voor eerstelijns praktijken. Daarnaast zijn er varianten van het programma ontwikkeld voor de oncologie en psychiatrie. Deze zijn nog niet beschikbaar omdat er momenteel onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van deze varianten.

Hoe te gebruiken?

Niet Rennen Maar Plannen-online kan worden gebruikt als hulpmiddel bij individuele behandeling en kan als blended care door een zorgverlener worden ingezet waarbij face to face contacten worden gecombineerd met zelf oefenen door de patiënt. De patiënt leest informatie en doet oefeningen. Er zijn video’s, animaties en infographics beschikbaar. Via een chatfunctie kunnen de patiënt en behandelaar veilig met elkaar communiceren. De patiënt werkt de modules door in zijn/haar eigen tempo. Tussendoor wordt gevraagd om huiswerkopdrachten te maken. Binnen de oncologische setting wordt tevens onderzoek gedaan naar een volledige zelfhulp variant.

Kosten

Kleine Praktijk (1 t/m 3 gebruikerslicenties): €25,00 per maand
Grote Praktijk (4 t/m 10 gebruikerslicenties): €50,00 per maand
Overige partijen: Voor partijen die niet passen binnen de bovenstaande categorieën, kunnen op maat financiële afspraken worden gemaakt.

Gebruikerslicenties zijn licenties per zorgprofessional. Voor een Kleine Praktijk geldt dus dat er tot 3 zorgprofessionals gebruik gemaakt kan worden van Niet Rennen Maar Plannen, ongeacht het aantal patiënten (daar zit geen maximum aan).

Meld je aan voor Niet Rennen maar Plannen Online