Ga naar de inhoud
Online psycho-educatieprogramma voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS)

Ik ben speciaal

Ik ben speciaal is een online psycho-educatieprogramma voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS). Het doel van het programma is dat cliënten zichzelf beter leren kennen door te leren wat autisme is en wat dat voor hen betekent.

Informatie over het programma

Het behandelprogramma Ik ben speciaal is in samenwerking met het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) en Peter Vermeulen van Autisme Centraal gedigitaliseerd. De inhoud en het ontwerp sluiten volledig aan bij de leefwereld van cliënten. Om dit te verwezenlijken hebben verschillende ontwerpers en behandelaren meegewerkt die gespecialiseerd zijn in het werken met deze kinderen. Daarnaast zijn de ontwerpen ook voorgelegd aan de kinderen zelf.

Flexibele modules

De behandelaar heeft de mogelijkheid om de het programma naar eigen inzicht met de cliënt te doorlopen. De behandelaar bepaalt zelf de snelheid waarin het programma wordt doorlopen en het aantal face-to-face momenten die daarbij nodig zijn.

 

Aantrekkelijk ontwerp

Het ontwerp en de look-and-feel van de modules sluiten aan bij de leefwereld van kinderen en jongeren met ASS. Het programma is duidelijk en voorspelbaar, zodat kinderen geen problemen ondervinden tijdens het doorlopen van modules.

 

Het programma

cliëntgerichte behandeling bestaat uit vier vaste en één optionele modules. Het start met een kennismaking, zodat de cliënt weet wat hij/zij kan verwachten. Daarnaast leren de cliënt en de behandelaar elkaar beter kennen door samen een vragenlijst in te vullen.

Er is een aparte tegel beschikbaar met uitleg over het programma voor de behandelaar. Deze wordt niet getoond aan de cliënt.

 

4 Modules

Er zijn vier modules waarin de cliënt op een interactieve manier meer leert over zichzelf en autisme:

Ik ben uniek
Het doel van deze modules is om de cliënt te leren dat hij of zij uniek is. Cliënten maken een eigen personage en vullen deze aan met persoonlijke interesses, sterke en zwakke eigenschappen.

Mijn brein
De cliënt leert meer over zijn of haar brein en geeft zelf aan welke soorten intelligentie hij of zij bezit.

Anders zijn
Door middel van verschillende interactieve oefeningen krijgen cliënten informatie over de verschillen tussen een ziekte, een beperking en een handicap. Ze leren dat iedereen gelijk is.

Autisme
Deze optionele module geven de cliënt een volledig beeld van zijn of haar stoornis, de oorzaken en gevolgen. De behandelaar beslist of een cliënt toe is aan deze informatie om een negatief effect op het zelfbeeld te voorkomen.