Ga naar de inhoud
voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychiatrische stoornis en hun ouders.

Straatwijzer

Met Straatwijzer leren ouders en jongeren (12+) op een aantrekkelijke en interactieve manier wat hun beperking inhoudt en hoe zij de koppeling kunnen maken tussen deze informatie en zichzelf.

Inzicht in het hebben van LVB

De informatie in het educatieprogramma wordt aangeboden door strips, filmpjes en visuele oefeningen die zo veel mogelijk auditief worden ondersteund. Ouders krijgen meer informatie over de gevolgen die een LVB heeft voor hun kind, het effect op het dagelijks leven thuis en de opvoeding. Voor de jongeren is de psycho-educatie gericht op wat een LVB precies is en wat je sterke en zwakke kanten zijn. De combinatie LVB en psychiatrie wordt uitgelegd en wanneer er sprake is van bepaalde psychiatrische stoornissen bij de jongere, kan de behandelaar hier de betreffende module voor aanzetten.

Het programma Straatwijzer

Het programma Straatwijzer kent twee versies: eentje voor jongeren (12+) en eentje voor hun ouders. Zij komen na het inloggen in een virtuele straat met allerlei huisjes terecht. Elk huis is verbonden aan een inhoudelijke module en achter elke deur schuilt iets anders, zoals uitlegfilmpjes, strips, oefeningen en spelletjes. De route voert ook langs vragen over het onderwerp, want zo toetst Straatwijzer in hoeverre de informatie is begrepen.

Het programma kent bovendien een nieuwe techniek die we stapsgewijs doorvoeren in Jouw Omgeving. Hiermee worden alle aangevinkte of ingetoetste antwoorden direct opgeslagen, zodat er geen input ‘verloren’ kan gaan.

Op maat

Hulpverleners kunnen achter de schermen verschillende psychiatrische accenten activeren in het basisprogramma Straatwijzer; bijvoorbeeld als cliënten met een LVB kampen met depressie, autisme of ADHD. Zo doorlopen de jongeren en hun ouders alle modules die voor hen van belang zijn. Straatwijzer is educatief, maar draagt ook bij aan een positief zelfbeeld door stil te staan bij de sterke kanten die elk persoon heeft. Bij een klankbordsessie in het ontwikkelproces bleek de doelgroep al heel enthousiast over het programma. De combinatie van geschreven en gesproken tekst met filmpjes en spelvormen maakt het leuk én begrijpelijk.

 

Straatwijzer voor cliënten en voor ouders

Ouders en jongeren doorlopen elk hun eigen digitale ‘straat’, waarbij in elk huis uitleg wordt gegeven over een kenmerkend aspect van LVB en/of psychiatrie. De informatie wordt aangeboden door middel van strips, video’s en visuele oefeningen, die zoveel mogelijk auditief worden ondersteund. Omdat Straatwijzer zich richt op jongeren die naast LVB mogelijk ook een psychiatrische stoornis hebben, bevat Straatwijzer een verdiepend huis waarin 5 psychiatrische stoornissen worden behandeld: autisme, ADHD, gedragsstoornissen, angst en depressie. Deze onderwerpen kunnen al naar gelang van relevantie voor een specifieke cliënt worden geactiveerd.

 

Het programma

Ouders en jongeren kunnen het programma zelfstandig doorlopen, maar bespreken vragen met hun behandelaar in een face-to-face contact. Er zijn minimaal 3 face-to-face contactmomenten tijdens het programma: vooraf, halverwege en na het doorlopen van Straatwijzer. Het programma bestaat uit 9 modules met een optioneel 10e hoofdstuk waar dieper op eventueel aanwezige psychiatrische stoornissen wordt ingegaan.

 

Minimale eisen

Het programma richt zich op jongeren vanaf 12 jaar met LVB (IQ tussen 50 en 85). De inschatting of Straatwijzer geschikt en zinvol is voor een specifieke jongere dient gemaakt te worden door de behandelaar. Ernstige visuele of motorische beperkingen en taalstoornissen maken het lastig om het protocol te voltooien. Binnen de groep ouders kan het voorkomen dat zij zelf ook LVB of een psychiatrische stoornis hebben. Er is daarom voor gekozen om de informatie zo begrijpelijk mogelijk te brengen (niet te veel tegelijk en ondersteund door visueel materiaal).