Ga naar de inhoud

Angst

By booomdigital

Angst

(Jong)volwassenen met angst- en paniekklachten brengen hun klachten in kaart, stellen doelen op en oefenen met strategieën om hiermee om te gaan.

Beschrijving

Doelgroep en doel

De module ‘Angst’ is voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar met angst- en/of paniekklachten. Zij krijgen inzicht in hun klachten en problemen, stellen doelen op, leren hoe ze met hun klachten om kunnen gaan en bedenken hoe ze een terugval kunnen voorkomen.

Opbouw

De (jong)volwassenen brengen in kaart welke klachten ze ervaren, hoe deze zijn ontstaan en welke persoonlijke eigenschappen en omstandigheden hieraan hebben bijgedragen. Zij onderzoeken welke situaties bij hun tot angst lijden, welke factoren hierbij een rol spelen en ontdekken met behulp van het KOP-model de samenhang tussen hun klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl. Vervolgens onderzoeken de (jong)volwassenen hoe ze reageren op stress en angstige situaties, en oefenen met strategieën om hier beter mee om te gaan. Zij leren vermijdings- en veiligheidsgedrag herkennen en oefenen met het doorbreken van dit gedrag. Om verergering of een terugkeer van klachten te voorkomen maken de (jong)volwassenen een terugvalpreventieplan. Tot slot kunnen de (jong)volwassenen middels een monitor in de gaten houden hoe het met hen gaat en bedenken zij geschikte acties die hen kunnen helpen wanneer het op bepaalde levensgebieden minder goed gaat.

Onderbouwing

Deze module is ontwikkeld door het Karify Contentteam in samenwerking met zorgprofessionals en is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, exposure therapie in combinatie met ontspanningsoefeningen. Voor de klachteninventarisatie wordt er gebruikgemaakt van het KOP-model.

Extra informatie

Code

ANG

Versie

1.0

Datum laatste wijziging

1 januari 2015