Ga naar de inhoud

EMDR met VR

By booomdigital

EMDR met VR

(Jong)volwassenen met traumaproblematiek volgen het EMDR-protocol met Virtual Reality. Gedurende de EMDR-VR sessies evalueren zij hun voortgang.

Beschrijving

Doelgroep en doel

EMDR met VR is voor (jong)volwassenen vanaf 13 jaar die te maken hebben met klachten als gevolg van trauma of traumagerelateerde stoornissen. Zij kunnen met behulp van Virtual Reality (VR) zelfstandig werken aan het verminderen van hun klachten en daarmee meer zelfregie ervaren over hun behandeling.

Opbouw

Met de EMDR-VR behandeling doorlopen de (jong)volwassenen het volledige EMDR-protocol in een virtuele omgeving met behulp van de VR bril. Deze module biedt daarin ondersteuning en bestaat uit 3 fasen. Voorafgaand aan de EMDR-VR sessies krijgen de (jong)volwassenen informatie over VR, wat VR voor hen kan betekenen en wat zij van de behandeling kunnen verwachten. Er wordt verdiepende psycho-educatie geboden voor degenen die meer willen weten over traumabehandeling. Ze stellen vervolgens samen met de behandelaar een actieplan op. Hierna worden de EMDR-VR sessies opgestart. De (jong)volwassenen kunnen de bril mee naar huis nemen om extra sessies in hun eigen tijd te volgen. In deze fase houdt de doelgroep hun mate van emotionele spanning bij met SUD scores. Ook vullen zij een tussenevaluatie in waarin ze reflecteren op hun ervaring met de sessie. In de laatste fase, na afloop van de laatste EMDR-VR sessie, vult de doelgroep een eindevaluatie in.

Onderbouwing

Door een EMDR traject met VR te combineren kan de doelgroep zelfstandig aan een trauma werken. Het behandeltraject wordt hierdoor intensiever en efficiënter, want een traject met VR is vaak korter dan een regulier traject. De doelgroep ervaart meer zelfregie en laagdrempeligheid doordat een EMDR-VR sessie kan worden gevolgd waar en wanneer het beste uitkomt voor de doelgroep (Psylaris, 2023).

Extra informatie

Code

PSY_EMDR

Versie

1.0

Datum laatste wijziging

20 februari 2023