Ga naar de inhoud

Mijn autisme & ik

By booomdigital

Mijn autisme & ik

Jongeren met autisme krijgen inzicht in wat de diagnose voor hen betekent en hoe ze kunnen omgaan met uitdagingen die veel bij autisme voorkomen.

Beschrijving

Doelgroep en doel

‘Mijn autisme en ik’ is voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS). Zij krijgen inzicht in wat de diagnose voor hen betekent en worden vaardiger in het omgaan met uitdagingen die veel bij autisme voorkomen.

Opbouw

Deze module is opgebouwd uit 3 sessies: psycho-educatie over ASS (Wat is autisme?), reflectie (Wat betekent autisme voor mij?) en omgaan met ASS (Wat kan ik doen bij autisme?). In sessie 1 bekijken de jongeren een animatievideo over wat ASS is. Ze leren hoe ASS zich ontwikkelt, wat de kenmerken van ASS zijn en hoe het brein van iemand met ASS werkt. De jongeren brengen daarbij in kaart in hoeverre zij de kenmerken bij zichzelf herkennen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de sterke kanten van ASS. In sessie 2 beschrijven de jongeren wat ASS voor hen betekent en welke gevolgen ze hiervan in hun leven ondervinden. Ook onderzoeken ze op wie ze kunnen rekenen voor steun. In sessie 3 gaan de jongeren aan de slag met strategieën die hen helpen beter met hun autisme om te gaan, zoals voor het maken van een stappenplan bij overprikkeling, hulp vragen op school, het creëren van overzicht en het hebben van prettige sociale interactie met familie, vrienden en anderen.

Onderbouwing

Deze module is ontwikkeld door het Karify Contentteam in samenwerking met experts van regionaal autisme centrum.

Extra informatie

Code

J_12-16_AUT

Versie

1.0

Datum laatste wijziging

17 juli 2021

Los inplanbaar

Onderdelen van deze interventie zijn los in te plannen.