Ga naar de inhoud

Omgaan met verlies

By booomdigital

Omgaan met verlies

(Jong)volwassenen die iemand hebben verloren leren over rouw, brengen hun situatie in kaart en oefenen met strategieën om hiermee om te gaan.

Beschrijving

Doelgroep en doel

‘Verlies’ is voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar. Zij leren over rouw, brengen hun situatie in kaart en oefenen met strategieën om verlies gezond te verwerken.

Opbouw

De (jong)volwassenen leren wat rouw is en welke taken hierbij horen. Zij onderzoeken waar ze zijn in hun rouwverwerkingsproces en of zij op bepaalde punten vastlopen. Ze blikken terug op de relatie met hun dierbare en brengen hun eigen situatie rondom het verlies in kaart. De (jong)volwassenen gaan aan de slag met verschillende strategieën die hen helpen om te gaan met hun verlies. Ze staan onder andere stil bij hun emoties, leren om steun te vragen aan de mensen om hen heen, maken ruimte voor plezierige activiteiten en leren om aandacht te hebben voor positieve ervaringen gedurende de dag. Ook leren ze om vermijdingsgedrag te herkennen en te doorbreken. Tot slot bedenken de (jong)volwassenen hoe ze datgene wat ze hebben geleerd en bereikt, vast kunnen houden in de toekomst.

Onderbouwing

Deze psycho-educatie module is ontwikkeld door het Karify Contentteam in samenwerking met zorgprofessionals.

Extra informatie

Code

VERLIES

Versie

1.0

Datum laatste wijziging

29 april 2020