Ga naar de inhoud

Vermijdingsgedrag

By booomdigital

Vermijdingsgedrag

(Jong)volwassenen worden uitgedaagd om situaties op te zoeken die bij hun angst oproepen.

Beschrijving

Doelgroep en doel

‘Vermijdingsgedrag’ is voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar. Zij krijgen inzicht in hun vermijdings- en veiligheidsgedrag en zoeken situaties op die bij hun angst oproepen.

Opbouw

De (jong)volwassenen leren dat situaties die zij vermijden, op lange termijn de angst voor deze situaties versterkt en dat blootstelling aan deze situaties de angst uiteindelijk vermindert. Zij stellen een lijst op van activiteiten die ze op dit moment vermijden en geven per activiteit aan hoeveel angst het oproept. Ook brengen ze in kaart wat ze doen om met spanning om te gaan. De (jong)volwassenen gaan vervolgens situaties opzoeken die ze liever zouden vermijden. Voorafgaand aan de situatie geven zij aan hoe groot zij de kans beoordelen dat het geanticipeerde gevaar werkelijkheid wordt. Na afloop van de situatie beschrijven ze in hoeverre hetgeen waarvoor ze bang waren echt is gebeurd, welke conclusie ze daaruit kunnen trekken en wat ze van de ervaring hebben geleerd. Tot slot geven ze aan hoe sterk hun angst was tijdens het opzoeken van de situatie.

Onderbouwing

Deze module is ontwikkeld door het Karify Contentteam in samenwerking met zorgprofessionals en is gebaseerd op de principes van exposure therapie.

Extra informatie

Code

TB_VER_V4

Versie

4.0

Datum laatste wijziging

5 augustus 2020