Ga naar de inhoud

AR op Maat: Zelfbeeld

By booomdigital

AR op Maat: Zelfbeeld

(Jong)volwassenen met agressieproblematiek krijgen inzicht in hun eigen zelfbeeld en ontdekken welke invloed dit heeft op hun gedrag.

Beschrijving

Doelgroep en doel

‘Zelfbeeld’ is voor (jong)volwassenen met agressieproblematiek. Zij verbeteren hun zelfbeeld en voorkomen dat ze terugvallen in ongewenst gedrag.

Opbouw

In deze module leren (jong)volwassenen over hun eigen zelfbeeld, welke invloed een niet-helpend zelfbeeld heeft op hun gedrag en welke factoren kunnen bijdragen aan een niet-helpend zelfbeeld. Zij leren situaties herkennen waarin ze vanuit hun niet-helpende zelfbeeld overgaan tot ongewenst gedrag (negatief compenseren) en onderzoeken welke zelf-ondermijnende gedachten ze ervaren. De (jong)volwassenen leren hoe zij met helpende gedachten positief kunnen compenseren en te focussen op hun sterke kanten. De (jong)volwassenen leren tevreden en zelfverzekerde gevoelens op te roepen, leren zichzelf te beschermen tegen triggers en onderzoeken welke activiteiten hen helpen om hun zelfvertrouwen te vergroten. Ook houden ze dagelijks een positief logboek bij en staan ze stil bij 3 positieve ervaringen van die dag. Met behulp van verschillende gedachten- en gedragsoefeningen worden ze vaardig in het gebruik van deze strategieën om hun zelfbeeld te verbeteren.

Onderbouwing

Deze module is ontwikkeld door de Waag in samenwerking met Fivoor. De module is gebaseerd op de cognitief-gedragstherapeutische methode Competitive Memory Training (COMET), waarbij de (jong)volwassenen worden getraind om hun aandacht te richten op hun positieve eigenschappen en herinneringen.

Extra informatie

Code

AR_Zelfbeeld_V1.1

Versie

1.1

Datum laatste wijziging

5 december 2023

Los inplanbaar

Onderdelen van deze interventie zijn los in te plannen.