Ga naar de inhoud

Primeur voor SDB Groep met werkende eOverdracht!

Onder het toeziend oog van een brede VWS-afvaardiging heeft SDB Groep laten zien hoe het prestigeproject InZicht vorm krijgt in de praktijk. Via eOverdracht werden de contactgegevens van een fictieve cliënt tussen het SDB ECD en PUUR van Ecare onderling uitgewisseld. Eenduidig, veilig, geauthentiseerd én met toestemming van de cliënt. “Na jaren van specificaties, vergaderingen en papieren uitwerkingen is dit echt een mijlpaal.”

Werkende demo

Woensdag 6 juli was het zover. Bij zorgaanbieder Marga Klompé in de Achterhoek zagen vertegenwoordigers van VWS, Actiz en V&VN én de bestuurders van de betrokken zorgaanbieders dat de gegevens van de fictieve cliënt Frits Flits via eOverdracht van het ene ecd naar het andere overgingen. Om daar op een veilige manier te worden geopend en met een druk op de knop te worden ingeladen. Dat is precies waar InZicht, onderdeel van het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP), om draait. Het hergebruiken van informatie waarbij eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik het uitgangspunt is.

Cocreatie met eindgebruikers

Een van de voorwaarden voor eOverdracht is een gestructureerde en gestandaardiseerde vastlegging van de informatie. Zodat de informatie die de zorgprofessional in de ene organisatie noteert, eenduidig geïnterpreteerd wordt door een zorgprofessional van de ontvangende partij. Dat gebeurt in zorginformatiebouwstenen (zibs). “Wij hebben in onze demo laten zien hoe we ons ECD hebben verrijkt met zibs”, vertelt Bart Rings, productowner ECD bij SDB Groep. “Je wil dat een zorgmedewerker de informatie kan vastleggen op een manier die voor hem/haar heel makkelijk en herkenbaar is.”

Maar hoe bepaal je wat een gemakkelijke manier van vastleggen is? Daar heeft de SDB Groep intensief contact over gehad met eindgebruikers, aldus Bart. “In kleine iteraties hebben we de zibs ingebouwd, besproken en getoetst. Daardoor sluiten ze aan bij de praktijk en levenswereld van de zorgmedewerkers en hun processen.”

Veiligheid op 1

De volgende hobbel op weg naar een werkende eOverdracht was de implementatie van de infrastructuur Nuts. Daarmee zijn vier belangrijke pijlers onder eOverdracht gewaarborgd, waaronder het feit dat gegevens veilig (authenticatie) en met toestemming van de cliënt (eigen regie) worden verstuurd en ontvangen.

De gedegen infrastructuur vormt de randvoorwaarde voor interoperabiliteit terwijl de zibs de basis zijn. “Op het moment dat we dezelfde taal spreken en gegevens kunnen uitwisselen, kunnen we samenwerken, continuïteit van zorg bieden en tijdwinst halen. Dat past perfect binnen onze visie op het ecd: het faciliteren van netwerkzorg.”

Van demo naar praktijk

De reacties op de demo waren positief. Na al die jaren dat erover is gesproken, was het voor de eerste keer live in actie te zien. Met recht een mijlpaal. Na het feestelijke moment ging de blik echter snel op de toekomst. Er zijn nog wel wat uitdagingen te overwinnen om ervoor te zorgen dat het in de praktijk een succes wordt. “In principe werkt eOverdracht pas als alle radertjes in het netwerk werken.” De productowner doelt op het feit dat deze demo een situatie tussen twee organisaties in de care weergaf. Terwijl het succes afhankelijk is van informatie-uitwisseling in de gehele keten. “Wij zullen er alles aan doen om samen met onze klanten en eindgebruikers zo snel mogelijk een werkende oplossing te hebben voor netwerkzorg. Zodat zorgmedewerkers worden ontlast, de cliënt de regie kan pakken en goede zorg wordt ondersteund. Daar hebben we VWS, brancheorganisaties en leveranciers, dus echt iedereen, bij nodig.”

Terug naar blogartikelen