Ga naar de inhoud

Registratie schriftelijke arbeidsovereenkomst | Giancarlo Baljet

Registratie schriftelijke arbeidsovereenkomst

Wat is het belang van een schriftelijke arbeidsovereenkomst? Rare vraag zou je op het eerste gezicht denken. Dat is toch wel duidelijk? Natuurlijk kennen we allemaal het belang van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Maar er is meer. Sinds het ingaan op 1 januari 2020 van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) kent een schriftelijke arbeidsovereenkomst namelijk nog een andere functie. Voor medewerkers die een vast contract, een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben en geen oproepkracht zijn mag de werkgever een lager percentage WW premie afdragen.

Uitzonderingen:

  • Medewerker is onder de 21 jaar en werkt minder dan 12 uur per week ;
  • Een leerling die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt ;
  • U betaalt uw medewerker een uitkering (als werkgeversbetaling of als eigen risicodrager).

Let op de hogere premie geldt met terugwerkende kracht als:

  • Als een nieuwe medewerker in de eerste 2 maanden ontslag neemt of wordt ontslagen ;
  • Een werknemer vanaf 1 januari 2022 in een jaar meer werkt dan 30% boven de uren in het contract.

Helaas zien we dat nog niet elke werkgever hier goed mee omgaat en deze regeling dus niet (volledig) toepast. Het kan een organisatie op jaarbasis een flinke som geld schelen als deze regeling wordt toegepast.

Het verschil tussen de hoge en lage premie bedraagt 5%. Voor een medewerker met een sv-loon op jaarbasis van €20.000 leidt een onjuiste registratie tot een extra premie-afdracht van €1.000!

SDB HR

Het loont dus de moeite om het personeelbestand te checken en dit aan te passen. In SDB HR kan dit eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden middels een Ad Hoc rapportage. Ook vindt u maandelijks bij de salarisoutput een Excelbestand (WABxxxx) op basis waarvan u de registratie op juistheid kunt controleren.

Eventuele fouten in de registratie kunnen binnen het verwerkingsjaar gecorrigeerd worden door alsnog de juiste registratie in de basisgegevens van de medewerker vast te leggen.

Doe er uw voordeel mee!

Giancarlo Baljet

​Product Owner SDB HR|Salaris

Terug naar blogartikelen