Ga naar de inhoud

SDB ECD schrijft geschiedenis!

Feest in de regio’s Groot-Zwolle en de Achterhoek! SDB Groep is, in samenwerking met HINQ, als eerste ECD leverancier gekwalificeerd voor het ontsluiten van BgLz-gegevens (Basisgegevens Langdurige Zorg) naar een Persoonlijke Gezondsheidsomgeving (PGO). Hierdoor kunnen cliënten binnenkort in de regio hun persoonlijke informatie opvragen bij zorgaanbieders Marga Klompé, Woonzorgconcern IJsselheem en Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht.

Veilige gegevensuitwisseling in de zorg

Via het zogenaamde VIPP-programma (https://www.vipp-programma.nl) stimuleert de overheid diverse partijen in de zorg om (medische) gegevens met elkaar en de cliënt te delen. Zorgverleners kunnen hierdoor betere zorg leveren en cliënten krijgen meer regie over hun eigen gezondheid. Het programma richt zich op gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, zowel tussen zorgverleners onderling (eOverdracht) als tussen zorgverleners en cliënten (via een PGO). Door samen te werken met HINQ als DVA (Dienstverlener Zorgaanbieder) kunnen de gegevens veilig worden uitgewisseld, conform de standaarden van het MedMij afsprakenstelsel.

“Deze ontwikkeling past perfect binnen onze visie van persoonsgerichte zorg, waarbij samenwerking in het zorgnetwerk gestimuleerd wordt.” Aan het woord is Bart Rings, product owner van SDB ECD binnen SDB Groep.  “Interoperabiliteit draagt bij tot goede en efficiënte zorg met de cliënt als centraal vertrekpunt. Dit begint bij een gestandaardiseerde vastlegging in het bronsysteem, waar mogelijk op basis van Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s), en zorgt voor makkelijk te realiseren integraties.”

Patiënt in regie over gegevensuitwisseling in de zorg

In 2017 is het allemaal begonnen in de Achterhoek. Tijdens een werkconferentie besloten diverse zorgaanbieders, gemeentes en zorgverzekeraar om de krachten te bundelen. “Het project ‘Patiënt in regie’ werd toen geboren”, zegt Jerry Fortuin, projectleider in de regio. “Doel is de burger in staat te stellen zoveel mogelijk gegevens bij alle zorgverleners in de regio op te halen en die te combineren met eigen data. Om dit te bereiken, kozen we ervoor om een regionaal PGO (MijnPGO) te ontwikkelen en te laten kwalificeren. We hebben de ambitieuze doelstelling om dit jaar nog 20.000 gebruikers aan te laten sluiten.”

“Samenwerken in de regio is het uitgangspunt!” Zo vertelt Sander van Gelderen, coördinator ICT bij Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht. “De marktwerking in de zorg is naar mijn gevoel voorbij. Als zorgaanbieders moeten we samen optrekken, in plaats van elkaar te beconcurreren. Het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van een gezamenlijke strategie in de regio is op die manier veel makkelijker te realiseren!” Monique Kerkhof, regiomanager bij Marga Klompé, herkent deze basis. “In de regio is het al langer de ambitie om gezamenlijk doelen te bepalen als het gaat over zorgtechnologie, communicatie en het streven naar een gezonde regio.  Marga Klompé vervult in dit verhaal graag de rol van koploper.”

Persoonlijke gezondsheidsomgeving

Het kunnen delen van cliëntinformatie met diens persoonlijke gezondsheidsomgeving is een mooie eerste stap in het groter geheel. De meeste organisaties omarmen het idee dat het van essentieel belang is om de cliënt zo transparant mogelijk van informatie te voorzien. Jannis Syntychakis, strategisch adviseur ICT bij Woonzorgconcern IJsselheem:  “Onze organisatie heeft bewust gekozen voor een zogenaamde “Best of Breed” methodiek, waardoor proceseigenaars bepalen welke applicatie het beste aansluit met de praktijk.  In het delen van informatie naar de cliënt is een persoonlijke gezondsheids omgeving dan een zegen!  Het maakt op die manier immers niet meer uit vanuit welke systemen de informatie bij ons wordt opgehaald.”

Dat de toegekende subsidie in de vorm van het VIPP-programma een extra stimulans was, wordt door alle betrokkenen erkent. Monique: “Deze regeling heeft ons de kans gegeven om goed en grondig aan te slag te kunnen.  Ik had eerlijk gezegd drie jaar geleden nooit gedacht dat we nu al zo ver zouden zijn.  De ondersteuning van de regionale projectleider is hierbij waardevol!”  Jannis: “De subsidie geeft extra slagkracht om tijd vrij te kunnen maken in de organisatie ten bate van dit project en om veilige gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk te maken.”

De rol van de bestuurder

“De rol van de diverse bestuurders is niet te onderschatten!”, volgens Jerry.  “Zij geven prioriteit aan dit project binnen hun organisatie.  Door de rol van koploper in te vullen, kan een aantal zogenaamde ‘use cases’ daadwerkelijk in de praktijk worden getoetst en toegepast.  Op die manier wordt de weg vrij gemaakt voor andere partijen in de regio om dit voorbeeld te volgen.”

Monique: “De manier van samenwerken met SDB Groep ervaar ik als zeer bijzonder.  Elke 4 weken worden alle deelnemers geïnformeerd over de voortgang.  Dat geeft enorm veel vertrouwen!”
“Klopt!  Je hebt op die manier de mogelijkheid om proactief input te leveren op planning en oplossingsrichtingen”, vult Sander aan.  “De openheid en transparantie stel ik erg op prijs!”

“De samenwerking die nu gerealiseerd is, is een mooie basis om in de toekomst verder stappen te zetten rondom verschillende gegevensuitwisselingen in de zorg binnen de regio’s naar de patiënt en tussen zorgprofessionals”, aldus Tristan Garssen van HINQ.  “Dit leidt tot betere en juiste zorg voor de cliënt en tijdbesparing voor de zorgprofessional.”

Bart: “Ik ben erg trots dat we samen met een aantal zorgaanbieders deze belangrijke mijlpaal verwezenlijkt hebben.  Met veel enthousiasme kijk ik vooruit naar de komende maanden waarin de implementatie van eOverdracht op het programma staat.  Uiteraard naar goede gewoonte weer samen met onze klanten en met input van de zorgmedewerkers.”

Terug naar blogartikelen