Ga naar de inhoud

Waarom de kinderopvang niet aantrekkelijk is voor Generatie Z

Ik woonde onlangs een presentatie bij van Jahkini Bisselink die mij aan het denken zette. Jahkini (23) is een voormalig Verenigde Naties-jongerenvertegenwoordiger en geeft vanuit de strategische denktank Whetston lezingen over de generatie Z. De generatie waartoe zijzelf behoort. En voor wie niet helemaal bekend is met de Generatie Z: dat is de generatie die grofweg geboren is tussen 1996 en 2015. Oftewel, de medewerkers die nu op de groep staan of binnenkort komen te staan.

 

De kenmerken van Generatie Z

Jakhini kenschetste ‘Gen Z’ aan de hand van enkele karakteristieken. Als eerste noemde ze haar generatie ‘phygital’. Gen Z is opgegroeid met de mobiele telefoon, internet en sociale media. Voor deze generatie is er geen fysieke wereld die afgescheiden is van de digitale. Ze zijn volkomen met elkaar vervlochten, lopen naadloos in elkaar over. Waar het voor mijn generatie moeilijk was om online te komen, is het voor hen moeilijk om offline te gaan.

Daarnaast kenmerkt Generatie Z zich door side hustles. Activiteiten waarmee ze naast hun baan geld verdienen zijn volkomen normaal en geaccepteerd binnen Gen Z. De oprukkende technologie biedt daar ook steeds meer mogelijkheden voor. Waar wij denken óver technologie, ís de Generatie Z technologie.

Gen Z vs. Kinderopvang

Interessante inzichten als je kijkt naar het probleem van het personeelstekort in de Kinderopvang. Prachtig dat de coulanceregeling onlangs verlengd is en tot 1 juli 2024 de helft van de groepsbezetting uit beroepskrachten in opleiding mag bestaan. Maar misschien moeten we ook serieus kijken naar de oorzaken van de tekorten. In de Quickscan arbeidsmarktontwikkelingen kinderopvang van Kinderopvang Werkt! geeft meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties aan dat zij personeelstekorten hebben vanwege een schreeuwend hoge uitstroom (52 procent) en dito ziekteverzuim (61 procent).

Iedere werkgever weet dat je in tijden van personeelsschaarste je mensen happy moet houden. Ondertussen mag je als pm’er geen side hustles hebben en volgens de cao maar 20 procent afwijken van je contractueel vastgestelde aantal uren. Dus even een weekje iets anders doen om vervolgens weer een maand te knallen, is er niet bij. Terwijl dat misschien wel past bij je levensstijl. Én je enthousiast en gemotiveerd houdt.

Bovendien word je binnen veel organisaties verplicht om de helft van je leven – je digitale helft – tijdens werkuren on hold te zetten. Mobiele telefoons op de groep zijn namelijk bij de meeste organisaties uit den boze. Best terecht wellicht. Maar als we die nieuwe generatie aan boord van de kinderopvang willen krijgen en houden, zullen we dan niet moeten meebewegen richting hun normenkader? Zorgen dat ze binnen onze branche meer aansluiting vinden bij hun wensen en behoeftes?

Maak Kinderopvang interessant voor Generatie Z

Het verhelpen van de mismatch tussen de arbeidsethiek van Generatie Z en wat wij hebben ingeregeld in onze cao, is een belangrijke stap. Het is hoog tijd om ons meer te verdiepen in wat deze generatie bindt en boeit. Mogelijkheden genoeg voor rendabele side hustles!

Peter van Zijl (49) is vader van drie dochters en jarenlang klant van de kinderopvang geweest. Hij werkt bij SDB Groep om samen met IKC’s software te ontwikkelen zodat kinderopvang en basisonderwijs optimaal samen kunnen werken. Peter gaat graag de dialoog aan.

Terug naar blogartikelen