Ga naar de inhoud

WIEG: Wet Invoering Extra Geboorteverlof

Per 1 juli aanstaande treedt het tweede deel in werking van de nieuwe regeling voor geboorteverlof WIEG voor partners.

Sinds 1 januari 2019 is het betaalde ‘bijzonder verlof’ al uitgebreid van twee dagen tot een week. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het salaris gewoon door. Het mag eventueel ook gespreid worden opgenomen, bijvoorbeeld vijf weken achter elkaar één dag.

Nieuwe wijzigingen WIEG

Vanaf 1 juli aanstaande komt daar nog een regeling voor onbetaald verlof bovenop, het ‘extra geboorteverlof’. Dit is maximaal (de arbeidsduur van) vijf weken. Het kan worden opgenomen in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind, eventueel ook gespreid. De werkgever betaalt dan geen salaris, maar UWV verstrekt een uitkering uit de WAZO, ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon.

In SDB HR & Salaris en SDB Planning zal ondersteuning worden gemaakt voor deze bijzondere vorm van verlof. De werknemer kan straks in SDB HR een verlofaanvraag doen door te kiezen voor de verlofsoort ‘extra geboorteverlof partner’. Nadat deze aanvraag is goedgekeurd, boekt de roostermaker het verlof in het rooster, gebruik makend van het diensttype ‘extra geboorteverlof partner’. Het aantal ingeroosterde uren bepaalt de verlaging van het salaris. In de loonaangifte wordt met een speciale codering ‘G’ aangegeven dat het salaris incidenteel minder is door de opname van het extra geboorteverlof. UWV heeft dit nodig om een correcte dagloonberekening te kunnen blijven maken.

Aanvragen in het kader van WIEG bij het UWV

Alleen de werkgever kan de uitkering aanvragen, door in te loggen in zijn klantenportaal bij UWV. Daarbij moet onder meer een verklaring worden overlegd dat de werknemer het betaalde bijzonder verlof reeds heeft opgenomen. Deze verklaring kan een klein document zijn dat wordt toegevoegd aan het digitale personeelsdossier in SDB HR.

Anders dan bij het bevallingsverlof, vullen de cao’s die in SDB Salaris worden ondersteund het extra geboorteverlof niet aan tot 100% van het salaris. Doorbetaling aan de werknemer gebeurt daarom op dezelfde manier als waarop u andere uitkeringen uit de WAZO verwerkt. Let op dat u dit bedrag boekt in de periode waarin het verlof wordt genoten, ook als het pas later wordt uitbetaald. Dit is belangrijk voor een juiste loonaangifte. U kunt er óók voor kiezen om de uitkering door UWV rechtstreeks aan de werknemer te laten uitkeren. In dat geval geeft u dus alleen het onbetaald verlof door.

Terug naar blogartikelen