Ga naar de inhoud

Dappere Kat

By booomdigital

Dappere Kat

Kinderen en jongeren leren hun angsten herkennen, zoeken beangstige situaties op en passen verschillende angstregulatietechnieken toe.

Beschrijving

Doelgroep en doel

‘Dappere Kat’ is voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met een angststoornis. Zij leren omgaan met situaties die ze eng vinden en daarom meestal vermijden.

Opbouw

Het programma is opgebouwd in 3 delen, welke in 12 wekelijkse bijeenkomsten worden doorlopen. In het eerste deel maken de kinderen en jongeren kennis met hun behandelaar en brengen samen hun angstklachten in kaart. De behandelaar legt uit hoe angst werkt en hoe je hiermee kan omgaan. In het tweede gaan de kinderen en jongeren stapsgewijs aan de slag met hun angst. Ze vullen de angstladder in en oefenen stapsgewijs met situaties die zij lastig vinden. Tegelijkertijd leren zij lichamelijke reacties en angstige gedachten te herkennen en hiermee om te gaan. In het derde deel bedenken de kinderen en jongeren oplossingen voor situaties die zij lastig vinden. Ondertussen vullen zij hun trukendoos aan met hulpmiddelen die voor hen helpend zijn.

Onderbouwing

Dappere Kat is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en exposure in vivo. Het programma is een vertaling en bewerking van het Amerikaanse programma ‘Coping Cat’ van Phil Kendall (Kendall et al., 1990). Uit onderzoek blijkt dat het programma effectiever is dan een wachtlijst of een gewone praattherapie (Nauta, 2005). In samenwerking met Jouw Omgeving hebben Maaike Nauta en Leonieke Vet en Phil Kendall een ‘blended’ vorm van Dappere Kat ontwikkeld.

Extra informatie

Code

JO_DKAT

Versie

1.0

Datum laatste wijziging

31 maart 2022