Ga naar de inhoud

Gegeneraliseerde angst

By booomdigital

Gegeneraliseerde angst

Volwassenen met een GAS leren wat deze stoornis betekent, welke invloed gedachten hebben en worden uitgedaagd om situaties op te zoeken.

Beschrijving

Doelgroep en doel

‘Gegeneraliseerde angst’ is voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS). Zij krijgen inzicht in hun klachten en leren hoe ze hun angsten kunnen verminderen.

Opbouw

De (jong)volwassenen leren wat een GAS is aan de hand van een video, brengen hun klachten en ervaren gevolgen in kaart en beschrijven hun motivatie om eraan te werken. Ze lezen positieve en negatieve opvattingen over piekeren en denken na over hun eigen opvattingen. Ze leren over de angstcirkel en analyseren een zorgelijke gedachte van zichzelf. Ook oefenen ze met zicht krijgen op hun piekergedrag door elke dag de piekerregistratie bij te houden. Vervolgens onderzoeken de (jong)volwassenen hun negatieve opvattingen over onbeheersbaarheid en gevaar aan de hand van verschillende oefeningen en experimenten, zoals het piekergedachteschema en het piekeruitstelexperiment. Ze onderzoeken hun positieve opvattingen aan de hand van het piekergedachteschema en leren de mismatchstrategie waarin ze nagaan of de dingen waar ze bang voor zijn ook daadwerkelijk gebeuren. Ze experimenteren een aantal dagen met zo veel mogelijk én zo min mogelijk piekeren en onderzoeken wat hiervan het resultaat is. Vervolgens leren ze diverse strategieën om piekeren te verminderen, zoals het g-schema, de taartpunttechniek en problemen oplossen. Ze oefenen met mindfulness oefeningen om gedachten te laten komen en gaan, met het verbeelden van positieve aflopen en ze houden een logboek bij met positieve gebeurtenissen en feiten. Ze lezen daarnaast over vermijdings- en veiligheidsgedrag, brengen in kaart wat ze bij zichzelf herkennen en gaan de confrontatie aan met angstige situaties. Tot slot lezen ze hoe ze een terugval kunnen voorkomen en stellen ze een terugvalpreventieplan op.

Onderbouwing

Deze module is ontwikkeld door het Karify Contentteam in samenwerking met professionals van GGZ Centraal, GGZ Drenthe, GGNet en GGZ Breburg.

Extra informatie

Code

angst_GAS

Versie

1.0

Datum laatste wijziging

19 oktober 2020

Los inplanbaar

Onderdelen van deze interventie zijn los in te plannen.