Ga naar de inhoud

Geweld in je relatie

By booomdigital

Geweld in je relatie

Volwassenen die geweld of agressie in hun (ex-)relatie ervaren, leren vaardigheden om zonder geweld om te gaan met conflicten in een relatie.

Beschrijving

Doelgroep en doel

‘Grip op Agressie (GoA)’ is een klinische interventie voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en agressief (delict)gedrag. GoA richt zich op het verminderen en voorkomen van agressief (delict)gedrag en het vergroten van vaardigheden in het herkennen van en omgaan met spanning die leidt tot agressief gedrag. Voorwaarde is dat de (jong)volwassene een indicatie heeft voor minimaal 1 jaar klinische behandeling of 30 weken ambulant. In de programmahandleiding staan de specifieke in- en exclusiecriteria beschreven.

Opbouw

GoA bestaat uit 7 losse modules. Dit is module 3: Herkennen van gedachten en bestaat uit 10 bijeenkomsten. De (jong)volwassenen lezen over de spelregels van het programma en in het geval van de groepsbehandeling over de omgangsregels met andere deelnemers. Ze krijgen uitleg over de 5 G’s en leren over de verbinding tussen gedachten, gevoelens en gedrag, hoe dit samenhangt met mogelijk delictgedrag en hoe ze hun negatieve gedachten kunnen onderzoeken en uitdagen. Daarnaast leren ze hoe ze helpende gedachten kunnen gebruiken om hun doel te bereiken en hoe ze tot goede oplossingen voor een probleem kunnen komen. Tot slot maken ze een toets om hun kennis te testen.

Onderbouwing

GoA bestaat onder meer uit cognitieve gedragstherapie, psychomotore therapie en dramatherapie onderdelen. De gebruikte technieken sluiten aan bij de doelgroep: onder meer leren door ervaren, aansluiten bij het cognitieve ontwikkelingsniveau, eenduidig taalgebruik en herhaling. De theoretische onderbouwing van het programma is aangevuld op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek en procesevaluatie (Niehoff et al., 2018). De Erkeningscommissie Gedragsinterventies Justitie heeft GoA officieel erkend als behandelprogramma voor mensen met een LVB en agressief (delict)gedrag (NJI, 2020). Het volgen van een scholing (2 dagdelen) is verplicht. Voor meer informatie, verwijzen wij naar de programmahandleiding.

Extra informatie

Code

GEW_RE

Versie

1.0

Datum laatste wijziging

22 januari 2019