Ga naar de inhoud

Zelfhulp: Minderen met alcohol

By booomdigital

Zelfhulp: Minderen met alcohol

(Jong)volwassenen die willen minderen met alcohol brengen hun alcoholgebruik in kaart, leren over de gevolgen van alcoholgebruik en krijgen tips.

Beschrijving

Doelgroep en doel

‘Zelfhulp: Minderen met alcohol’ is voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar die zelfstandig willen minderen met alcohol. Zij krijgen inzicht in hun alcoholgebruik en gaan aan de slag met tips die helpen om te minderen.

Opbouw

De (jong)volwassenen lezen over de werking van alcohol, de effecten ervan op korte en lange termijn en wanneer alcoholgebruik een probleem wordt. Ze staan stil bij hun leerdoelen, testen in hoeverre hun drinkgedrag een risico vormt voor hun gezondheid en brengen hun drinkgedrag in kaart. Ze staan stil bij hun redenen en de voor- en nadelen van hun drinkgedrag, beoordelen of ze dit willen veranderen en stellen een persoonlijk doel op. Met het alcoholdagboek houden ze dagelijks bij wat, hoeveel en de situatie waarin ze hebben gedronken. Daarbij onderzoeken ze welke gedachten en gevoelens er door hen heen gingen. De (jong)volwassenen leren wat ze kunnen doen om om te gaan met uitdagingen zoals drang, risicosituaties, sociale druk en negatieve gevoelens en staan stil bij wat hen kan helpen om verleidingen te weerstaan. Ze oefenen met tips om het minderen vol te houden en bedenken wat ze kunnen doen als ze toch een uitglijder hebben. Tot slot evalueren de (jong)volwassenen in hoeverre er verandering heeft plaatsgevonden in hun drinkgedrag, in hoeverre hun doel is behaald en welke positieve ervaringen ze hebben opgedaan. Voor en na het doorlopen van de module vullen de (jong)volwassenen een vragenlijst in om hun mate van zelfeffectiviteit te testen.

Onderbouwing

Deze module is ontwikkeld door het Karify Contentteam in samenwerking met zorgprofessionals.

Extra informatie

Code

ZH_ALCOHOL_V2

Versie

2.0

Datum laatste wijziging

3 april 2023