Ga naar de inhoud

Blos kinderopvang | SDB HR / Salaris

Goede rapportages worden steeds belangrijker in de kinderopvang. Henco Parlevliet, controller bij Blos kinderopvang, stond voor een flinke uitdaging. De kinderopvangorganisatie met zo’n 350 medewerkers was overgenomen door een internationaal werkend bedrijf in de kinderopvang. Dit wilde onder meer precies weten wat de resultaten per locatie zijn. Maandelijks, om goed te kunnen sturen op resultaat.

Met de HR- en salarissystemen van de toenmalige aanbieder kon Henco niet aan deze eisen voldoen, vertelt hij. ‘De rapportages in de kinderopvang zijn ingewikkelder geworden na de overname en er zit ook meer tijdsdruk op. De systemen die we hadden, boden daarvoor niet eenvoudig de gewenste informatie. Dus hadden we een probleem.’

Kans op boetes

Dit probleem was overigens breder dan de nieuwe eisen aan de rapportage, ervaarde Henco. ‘Al vrij snel na mijn binnenkomst, in februari vorig jaar, merkte ik dat de inrichting van het systeem beter kon. Het kwam voor dat in de salaristoepassing zaken verkeerd waren doorgevoerd. Aanpassingen in de cao bijvoorbeeld, of premiepercentages die niet bleken te kloppen.’

En als zoiets eenmaal fout is, gaat het van kwaad tot erger. ‘Gelukkig hebben we alles kunnen corrigeren, maar natuurlijk heeft de nauwkeurigheid van je werk daaronder te lijden. Om nog maar te zwijgen over de kans op boetes.’

Snelle implementatie

Blos Kinderopvang moest daarom, vond Henco, in de loop van 2020 snel van aanbieder veranderen. De keuze viel op SDB Groep, een aanbieder waarmee hij goede ervaringen had, onder meer bij zijn vorige werkgever, vvt-instelling Meerlanden.

‘Ik was erg tevreden over hen, dus hebben we ze uitgenodigd voor een presentatie. Door de vele mogelijkheden van hun toepassingen, samen met hun vakkennis en flexibiliteit, was de keuze snel gemaakt. Zo konden ze bijvoorbeeld ook voldoen aan onze wens om de implementatie van SDB HR / Salaris snel door te voeren.’

Focus op welzijn en zorg

De kracht van SDB Groep is volgens Henco onder meer kennis van zaken. ‘Je hebt natuurlijk altijd vragen, zeker in de eerste maanden. Dan is het bijzonder prettig als je iemand aan de telefoon krijgt die weet waarover je het hebt, met name wat sectorvraagstukken betreft. Dat hadden we bij de vorige aanbieder niet en bij SDB Groep wel.’

Handmatig werk verdwijnt

SDB Salaris functioneert inmiddels al enkele maanden, tot nu toe naar tevredenheid van de gebruikers. ‘Qua rapportages is nu meer mogelijk. En we kunnen ook sneller en gedetailleerder rapporteren. Je merkt dat SDB Groep de kennis rondom inzicht bieden vanuit de zorg heeft meegenomen om goede rapportages voor de kinderopvang te bieden.’

SDB HR wordt momenteel geïmplementeerd en moet dus nog in gebruik worden genomen. ‘Collega’s zijn nu al enthousiast. Ze zien dat er veel handmatig werk gaat verdwijnen. Er is meer geautomatiseerd en verder belanden taken op een plek waar ze beter passen. Bij de locatiemanagers en bij sollicitanten, die zelf hun NAW-gegevens kunnen invoeren en declaraties indienen. Dat scheelt veel tijd en werk.’

Specialisatie

De kracht van de samenwerking zit hem wat Henco betreft vooral in de specialisatie waarvoor de SDB Groep heeft gekozen. ‘Ze zijn sterk in zorg en kinderopvang, al zouden ze dat laatste wat mij betreft nog wel wat meer mogen uitdragen. Samen met het laagdrempelige contact maakt dat hen voor ons echt tot een heel goede partner.’

Branche: Kinderopvang
Terug naar klantverhalen