Ga naar de inhoud

Florence | Werkplekleren

Florence, een organisatie voor ouderenzorg in de regio Haaglanden met zo’n 3300 medewerkers, stelt werkplekleren al jaren centraal in het scholingsbeleid. ‘Dat betekent dat we in het leerproces uitgaan van de praktijk,’ vertelt Neltien Kreijger, accountmanager van het Talentcentrum van Florence. ‘De vragen die je op de werkvloer tegenkomt, worden vervolgens beantwoord in de scholing.’ Herhaling is daarbij van groot belang, aldus Neltien. ‘Je leert dingen pas goed als je ze vaker hoort.’

Het leerplatform en de wet zorg en dwang

Het Leerplatform van SDB Groep sluit hierop aan. ‘Medewerkers worden na een aantal weken aan bepaalde opdrachten herinnerd, bijvoorbeeld door een bericht op hun telefoon.’ Dat kan gaan om de borging van gedrag bij een bepaalde verpleegkundige handeling. ‘Soms moet dat anders door de nieuwe Wet zorg en dwang. Na de herinnering checken ze bij zichzelf of ze het nog steeds op de juiste manier doen. Dat houdt ze scherp en het leidt ook tot gesprekken in het team. Daar krijg ik veel positieve reacties op.’

Theoretische kennis omzetten in de praktijk met werkplekleren

Uiteraard moeten medewerkers ook over theoretische kennis beschikken. Over de achtergrond van verpleegkundige handelingen bijvoorbeeld. Of over kwesties van wet- en regelgeving, zoals de Wet zorg en dwang.

‘Maar we buigen die theorie in de training zo snel mogelijk om naar borging van het gedrag door middel van werkplekleren. Dat stemmen we inhoudelijk op een prettige manier af met de mensen van SDB Groep.’

Receptie en restaurant

De vraag wat medewerkers willen leren, wordt steeds aan henzelf voorgelegd. ‘We informeren: wat speelt er bij jullie, waar heb je behoefte aan? We betrekken daarbij niet alleen het zorgpersoneel, maar steeds meer ook de medewerkers van bijvoorbeeld de receptie en het restaurant. Ook zij hebben immers een belangrijke rol in het welzijn van onze cliënten.’

Profielschets

Het Leerplatform maakt voor medewerkers inzichtelijk hoe ver ze zijn in hun leerproces. ‘Alle taken en opdrachten die je moet afronden, zie je duidelijk voor je op je scherm. En je hebt diverse ondersteunende functies, zoals een profielschets. Daarin kun je sterke punten aangeven en de punten waaraan je nog moet werken. Ook voor managers is dat overzicht handig.’

Beeldtafel

Florence maakt daarnaast intensief gebruik van werkplekleren met behulp van Beeldend Trainen. Daarbij staan zes medewerkers rond een multi-touch Beeldtafel, een scherm waarop beelden uit de werkpraktijk zijn te zien die het vertrekpunt vormen van een gesprek.

Florence maakte samen met SDB Groep een speciale praktijkvideo voor de Beeldtafel. Neltien: ‘De medewerkers rondom de tafel benoemen vervolgens zes scenes uit de video die volgens hen aanknopingspunten bieden voor verbetering van het zorgproces.’

Verbeterpunten

Zo krijg je een intensief gesprek over wat belangrijk is voor de zorg en wat niet. ‘Vervolgens gaan we kijken hoe we de verbeterpunten gaan aanpakken. Ook hier staat de Wet zorg en dwang op dit moment weer centraal.’

Klantgericht

Florence en SDB Groep werken al jaren samen, vertelt Neltien. ‘Wat ik het meeste waardeer, is hun klantgerichtheid. De mensen van SDB Groep zijn inhoudelijk goed op de hoogte en denken kritisch mee. Ze luisteren en zeggen het eerlijk als een bepaalde oplossing volgens hen niet de beste is. En soms geven ze aan dat we voor een bepaald onderdeel beter een ander bedrijf kunnen inschakelen. Ze weten bij SDB Groep wat hun sterke en zwakke kanten zijn. Die eerlijkheid kan ik wel waarderen.’

Branche: Ouderenzorg
Terug naar klantverhalen