Ga naar de inhoud

Koraal | Leeroplossingen

‘Het doel van onze leer- en ontwikkelprogramma’s is dat onze professionals zo autonoom mogelijk worden. Zodat zij de beste zorg en onderwijs te kunnen leveren aan onze cliënten en leerlingen. De SDB leeroplossingen van helpen daarbij.’

Dat zegt René Brans, programmamanager teamontwikkeling van Koraal, een grote organisatie voor langdurige zorg, jeugdhulp en onderwijs in Brabant en Limburg.

René Brans zet zich bij Koraal al jaren in voor meer diepgang bij leren en ontwikkelen. Het stimuleren van reflectie bij medewerkers is een belangrijk aandachtspunt. ‘SDB Groep ontwikkelt producten die deze reflectie ondersteunen. Een zinvol instrument is bijvoorbeeld de Online Beeldsessie, een onderdeel van Het Leerplatform van SDB Groep. Daarbij kunnen we op een laagdrempelige manier dilemma’s aan de orde stellen.’

Contact met ouders

Denk bijvoorbeeld aan het contact van professionals met ouders. ‘Ondanks al onze goede bedoelingen kunnen ouders het gevoel hebben dat zij worden buitengesloten door de groepsleiding. En andersom kan de groepsleiding ervaren dat er druk wordt uitgeoefend door de ouders. Dat komt allemaal voor, en dat kan lastig zijn. Hoe ga je daarmee om? Daarover hebben we het met elkaar, ondersteund door relevant videomateriaal.’

Op basis van zo’n sessie worden vervolgens leerpunten en actiedoelen vastgesteld. ‘Stel: het wordt duidelijk dat de ouders te weinig inzicht hebben in de behandelplannen. Dan ontwikkel je methoden om daar iets aan te doen. Blijkbaar hebben wij het dan niet goed uitgelegd of toegelicht. Maar je kunt ook denken aan verbeteringen in de relatiesfeer, bijvoorbeeld door écht te luisteren naar ouders en kinderen en nieuwsgierig te zijn naar wat zij hebben meegemaakt. Wat je ook kiest: het wordt allemaal gestimuleerd door de discussie die ontstaat tijdens zo’n Online Beeldsessie.’

Laagdrempelige instrumenten

Bij Koraal is het belangrijk dat de professionals ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen, aldus René Brans. ‘Iedereen heeft iets anders nodig, en het mooie van een online platform met gevarieerde laagdrempelige instrumenten is dat je op die individuele behoeften kunt inspelen. Zou houd je als medewerker regie op je eigen ontwikkeling.’

Ook hier weer een voorbeeld. ‘Stel, een zorgprofessional komt kennis te kort over de taal en de cultuur van een bepaalde groep cliënten. Die kennis kun je beschikbaar stellen op Het Leerplatform. Het mooie is dat dat bijdraagt aan de ontwikkeling van deze individuele medewerker, maar dat het team als geheel er ook iets aan heeft. Want zo’n probleem speelt natuurlijk op meer plekken.’

Facilitaire diensten

Momenteel worden dergelijke leermodules ook ontwikkeld voor andere onderdelen van de organisatie, waaronder de facilitaire diensten. ‘Bij de ontwikkeling van de medewerkers daar is klantgerichtheid een thema. Dat pakken we breed op. En het mooie is, het staat allemaal online, dus als er verloop is in de organisatie, dan pakt de nieuwe collega snel de draad op.’

Koraal ontwikkelt veel trainingen voor leren en ontwikkelen zelf. ‘Dat past bij de authenticiteit die wij nastreven. Leren en ontwikkelen is iets wat altijd maar doorgaat, dat moet je wat ons betreft niet met mensen van buiten doen maar met de professionals uit je eigen organisatie. Zo maak je trainingen op maat en in onze eigen taal, zodat iedereen het begrijpt. En vervolgens geven de teamleiders de trainingen ook zelf. Zij zijn immers de experts.’

 De samenwerking met SDB Groep loopt goed, ondanks het feit dat er veel minder inhoudelijke bemoeienis is dan bij andere organisaties. ‘De mensen van SDB Groep pakken dat heel makkelijk op. ‘Ik heb in het ontwikkelteam van het Leerplatform het gevoel alsof we collega’s zijn. De eerste vraag die ze altijd stellen is: René, wat willen jullie? En dat vind ik een heel goeie vraag.’

Branche: Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg
Terug naar klantverhalen