Ga naar de inhoud

Nationale zorgklas | Leeroplossingen

Het idee ontstond tijdens de eerste coronagolf. Er waren ineens veel extra handen nodig in de zorg, en er was vooral vraag naar verzorgenden en verpleegkundigen. ‘Helaas konden we daar kort over zijn, die extra mensen waren er niet,’ zegt Cees de Wildt, programmamanager Nationale Zorgklas bij brancheorganisatie Actiz.

Er moest dus een list worden verzonnen, en dat werd de Nationale Zorgklas. In slechts vier weken tijd – de druk van corona maakte ineens veel mogelijk – werd een platform met leeroplossingen ontwikkeld met als doel een gedegen, verkorte opleiding voor mensen die willen bijspringen in de zorg. Het platform wordt inmiddels door duizenden belangstellenden per week bezocht.

SDB Groep partner

SDB Groep was één van de partners in het project. ‘We maakten dankbaar gebruik van hun netwerk in de zorg, en daarnaast vooral ook van hun expertise op het gebied van werkplekleren,’ aldus Cees de Wildt. ‘Want werkplekleren was precies wat ons voor ogen stond. We wilden dat de Nationale Zorgklas aansloot bij de ervaringen die mensen hebben op de werkvloer. En dat is gelukt.’

Ook vanuit SDB Groep is er veel enthousiasme over de Nationale Zorgklas. ‘We hebben in de crisisperiode veel kennis en ervaring opgedaan in het kort en snel opleiden van mensen die tijdelijk inzetbaar zijn,’ zegt Rens van den Berg, manager SDB Academy. ‘Ook als je vanwege de pandemie geen werk had, kon je op deze manier een bijdrage leveren aan alle zorg die nu zo hard nodig is.’

Al deze kennis en ervaring is meegenomen in de volgende fase van de Nationale Zorgklas, waarin mbo-certificaten worden aangeboden. ‘Daarmee zorgen we dat mensen die de overstap willen maken breder inzetbaar zijn, voor een langere periode en eventueel op afroep.’

Modulaire opzet

De Nationale Zorgklas staat dus voor een nieuwe vorm van leren, ook omdat de training modulair van opzet is. Cees de Wildt: ‘In de zorg wordt nog altijd sterk gedacht vanuit volledige opleidingen, afgerond met een diploma. Maar in de vvt-sector is dat niet altijd nodig. Een deelcertificaat is vaak voldoende om direct aan de slag te kunnen.’

Een eerste peiling wijst uit dat de deelnemers aan de Nationale Zorgklas positief zijn. Een uitgebreider onderzoek is in de maak. ‘Ik verwacht ook daarvan gunstige uitkomsten. We hebben inmiddels al 4500 zorgmedewerkers afgeleverd, en dat worden er nog meer.’

Enorme inzet

Wat Cees de Wildt vooral bijzonder vindt aan dit project is de enorme inzet van alle betrokken partijen. ‘We hebben het echt samen gedaan, het was geen klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Het ging weer om de bedoeling in de zorg, en daar kijk ik met grote tevredenheid op terug.’

 

Branche: Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Ouderenzorg, Revalidatie, Ziekenhuizen
Terug naar klantverhalen